Kostol všetkých svätých v Horných Kočkovciach – Púchov

Kostol všetkých svätých v Horných Kočkovciach – Púchov

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímskokatolícky Kostol všetkých svätých bol postavený v roku 1771 v barokovo-klasicistickom slohu na mieste pôvodného kostola, ktorého dátum výstavby nie je známy. Obnovený bol v roku 1930. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, vytvárajúcou rizalit priečelia. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú do združených pilastrov nástenných pilierov. Fasáda s polkruhovo zakončenými oknami, na ktorých sú pôvodné barokové mreže, je hladká. Veža je zakončená ihlanom. Hlavný vstup do kostola je v dolnej časti vstavanej veže v priečelí. Veža kostola je orientovaná na západ. Nad vstupom do kostola je vo veži okno so zaklenutou hornou časťou, nasleduje ďalšie rovnaké okno, nad ktorým sú vežové hodiny. Nad hodinami sú zvukové okná a strecha v dolnej časti nízkeho štvorbokého ihlanu, ktorý prechádza do štíhleho osembokého ihlanu ukončeného bankou a kovovým krížom. Strecha a veža je pokrytá medeným plechom. V interiéri sa nachádzajú tri oltáre. Na hlavnom neskorobarokovom oltári je cenné drevené tabernákulum. Obraz Všetkých svätých z roku 1790 je od M. Haníka z Trenčína a rokoková predstavaná menza s cherubínmi. Bočné oltáre Panny Márie a Božského Srdca sú klasicistické s novšími ústrednými plastikami. Obrazy na bočných oltároch sú z 2.polovice 19.storočia. Klasicistická kazateľnica má tumbovito podkasaný parapet. Krstiteľnica skrinkového tvaru je klasicistická, zdobená rozetami. Klasicistická spovednica pochádza z konca 18.storočia. Kostol niekoľkokrát vyhorel. Nachádza sa v Púchove, v mestskej časti Horné Kočkovce na ulici Továrenská, západne od železničnej stanice.