Kostol svätého Gála, opáta vo Visolajoch

Kostol svätého Gála, opáta vo Visolajoch

Pôvodne gotický rímskokatolícky farský kostol svätého Gála, opáta sa spomína už v rokoch 1332 a 1337 v súpise pápežských desiatkov. Postavený mohol byť začiatkom 14.storočia. Je to jednoloďová jednovežová stavba s polygonálnym záverom presbytéria, západnou vežou, severnou bočnou loďou a nízkou južnou prístavbou. V roku 1786 bol barokovo upravený, začiatkom 19.storočia a v roku 1893 bol opravovaný. Veľká prestavba prebehla v rokoch 1952-1955. Pri nej bol kostol rozšírený o bočnú loď. Zväčšenie kostola navrhol Ing. arch. vdp. dekan Ferdinand Foltán, hričovský farár. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo obvodové murivo starej lode, časť muriva dnešnej bočnej lode a veža. Počas týchto úprav bola pred hlavným oltárom uprostred lode objavená krypta. V roku 1953 akademický maliar Dölinger z Bratislavy vymaľoval stropné obrazy. V roku 1954 vietor narušil stabilitu kríža na veži. Pri oprave veže bol upravený krov a pôvodná šindľová krytina bola vymenená za plechovú. Z pôvodnej sakristie sa urobila bočná loď, nadstavili sa múry a spojili sa so strechou kostola. Nová sakristia bola pristavaná zo strany od cintorína. Posledná úprava bola realizovaná v rokoch 1990-1991. Počas posledných dvoch úprav bol kostol po kultúrno-historickej stránke znehodnotený. Nad svätyňou je strop zakončený klenbou. Vnútorné zariadenie čiastočne pochádza z roku 1893. Hlavný oltár s obrazom svätého Gála je dielom K. Švestku, plastiky vyhotovil A. Dlhopotocký. Vo veži kostola sú v súčasnosti umiestnené tri zvony, ktoré nahradili pôvodné zvony zrekvirované v roku 1916. Veľký zvon má na hornom okraji nápis: „P. Mária oroduj za nás“ a v strede je reliéf Panny Márie s Ježiškom, na dolnom obvode je nápis: „Preliaty som v Trnave za Jos. Frastaczky farára 1892 u Vilh. Fisher.“ Stredný zvon má na hornom obvode nápis: „Milodar farníkov 1922“, v strede je reliéf svätého Cyrila a Metoda a na spodnom okraji nápis: „Liali bratia Fisher“. Malý zvon má na hornom okraji nápis: „Milodar Ondreja Masláka Krajni Ohio Amerika 1922“, v strede je reliéf svätého Ondreja a na spodnom obvode nápis: „Liali bratia Fisher v Trnave“. Kostol sa nachádza v severnej časti cintorína v juhozápadnej časti obce Visolaje. Pri kostole je lurdská jaskyňa a socha Ježiša Krista.