Kostol svätého Gála, opáta vo Visolajoch

Kostol svätého Gála, opáta vo Visolajoch

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský kostol svätého Gála, opáta sa spomína už v roku 1332. V roku 1786 bol zbarokizovaný.