Kostol svätého Vendelína v Zubáku

Kostol svätého Vendelína v Zubáku

Farský rímskokatolícky kostol svätého Vendelína zo začiatku 19.storočia stojí na mieste starého dreveného kostola. Po zriadení farnosti v roku 1788 daroval gróf Ján Gobert Aspremont obci drevenú stodolu na bohoslužby s podmienkou, že mu za to každý poddaný odpracuje jeden deň pri žatevných prácach. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1797 stál drevený kostol v strede obce pri potoku. V roku 1795 bol do kostola umiestnený organ. Neskôr bol už v takom biednom stave, že musel byť podopretý. Nemal sakristiu, chór ani vežu. Mal len malú drevenú kazateľnicu a chudobný oltárik s obrazom patróna svätého Vendelína. Na neďalekom vŕšku (na mieste dnešného kostola) stála zvonica s dvoma zvonmi. Drevený kostol vyhorel počas požiaru 25.5.1800. Po požiari miestny obyvateľ Janček poskytol pre bohoslužobné účely svoju šopu neďaleko vyhoreného kostola. Miesto, kde drevený kostol stál je dodnes označené kovovým krížom. Súčasný murovaný kostol začali stavať v roku 1806 na vŕšku po ľavom brehu potoka povyše vyhoreného dreveného kostola. Kameň na stavbu dovážali z Lysej pod Makytou. Je to barokovo-klasicistická stavba s neskoršími prestavbami a úpravami. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1829 kostol nemal chór, sakristiu, ani vežu. Mal malý organ a len jeden drevený oltár. Na ňom bol farebný obraz svätého Vendelína a dva malé obrazy svätého Jána Krstiteľa a svätého Augustína. Na svätostánku stál drevený kríž a drevené sochy dvoch anjelov, ako aj sochy svätého Jána Nepomuckého a svätého Joachima. Koncom 19.storočia bola pristavaná veža, sakristia a chór. V roku 1927 boli múry kostola už značne popukané, preto sa pristúpilo k veľkej oprave. Prispeli na ňu rodáci z obce, ktorí sa vysťahovali do Ameriky. Klenba bola prestavaná na rovný strop. Bol zakúpený nový organ a oltár od rezbára Jozefa Brieštenského z Rajca. Po oprave ho 18.11.1928 posvätil piešťanský farár a titulárny opát Rudolf Misz. V roku 1938 sa v predsieni kostola zriadil bočný oltár Sedembolestnej Panny Márie. Jej sochu farnosť zakúpila od majstra Berku z Chrámového družstva v Pelhřimove. Drevorezbu oltára opäť vyhotovil rezbár Jozef Brieštenský z Rajca. V roku 1949 bol v kostole inštalovaný elektrický prúd. V rokoch 1966-1968 sa uskutočnili viaceré úpravy kostola (zväčšenie chóru, výmena drevenej podlahy chóru za betónový strop, náter veže, omietka kostola, úprava fasády, výmena okenných sklenených tabúľ za vitrážové, výmaľba kostola). V roku 1973 bol vysvätený nový organ. V rokoch 1975, 1976, 1981, 1988 a 1994 boli vykonané drobné úpravy kostola. V roku 1997 sa uskutočnili generálne úpravy a opravy kostola (výmena dlažby, elektroinštalácia, osvetlenie bočného svätostánku, nové liturgické zariadenie, výmaľba). Kostol má jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Konkávne riešené nástenné piliere nesú rovný strop. Klasicistická fasáda je členená lizénovým rámom. Pred kostolom je oporný betónový múrik a z oboch bokov vedú do kostola betónové schody. Uprostred priečelia je vstavaná nízka masívna štvorhranná veža. Priečelie z oboch strán podpierajú nízke masívne piliere. Veža je zakončená ihlanom, na ktorom je jednoramenný železný kríž. V prednej strany veže sú dve zvukové okná a na dvoch bočných stranách je po jednom okne. Strecha je pokrytá plechom. Na nej nad svätyňou je menší dvojramenný kríž. Vchod do kostola s drevenými dverami vedie do predsiene, ktorú pred loďou uzatvára železná mrežová brána. Kostol má pozdĺžny tvar, svätyňa je o niečo užšia ako loď. Odspodu je vyvýšená, ale strop je na rovnakej výške so stropom lode. Z pravej strany ju osvecuje okno. Z ľavej strany je slepé okno, zrejme zamurované po prístavbe sakristie. Sakristia má obdĺžnikový tvar. Osvetľuje ju jedno okno. Vchod do nej je zo svätyne i zvonku. Vstavaný organový chór nesú dva oporné šesťboké stĺpy. Z priečelia ho osvetľuje rozľahlé oblúkové okno. Na chór a vežu sa vystupuje z ľavej strany zvonka drevenými schodmi. Schodište osvetľujú dve okienka. Nízky oltár vo svätyni je tmavohnedá drevorezba na murovanom podstavci. Svätostánok nesie symboliku Eucharistie (viničné listy a štyri pozlátené viničné strapce ako aj šesť klasov obilia). Na svätostánku je pozlátená hostia s písmenami IHS a so svätožiarou. Klenbu nad svätostánkom tvoria štyri prepojené stĺpiky. Pred nimi dvaja anjeli držia svietniky so sviecami. Za hostiou nad svätostánkom sa týči drevený kríž s Kristovým telom. Na čelnej stene svätyne visí oltárny obraz, ktorý predstavuje patróna kostola svätého Vendelína. Na strope kostola sú maľby. V svätyni uprostred je Najsvätejšia Trojica a okolo štyria evanjelisti, v lodi Božské Srdce pred sväticou, na chóre Sedembolestná Panna Mária s Kristovým telom v náručí. Na ľavom nástennom pilieri pred svätyňou je namaľovaná postava prežiareného zmŕtvychvstalého Krista s rozopätými prebodnutými rukami. Uzavretý výklenok (svätostánok) slúži na úschovu Oltárnej sviatosti cez Veľkonočné trojdnie. Na pravom nástennom pilieri pred svätyňou je namaľovaný výjav ako Ján krstí Ježiša Krista pri rieke Jordán. Uzavretý výklenok slúži na úschovu krstného náčinia, je to vlastne výklenková krstiteľnica. Na ľavom nástennom pilieri uprostred kostola ja na drevenom podstavci umiestnená socha svätého Ježiša. Na pravom nástennom pilieri uprostred kostola je na drevenom podstavci umiestnená socha Božského Srdca. V zadnej časti lode pod chórom vľavo je socha svätej Terezky Ježiškovej a vpravo socha Sedembolestnej Panny Márie s Ježišovým umučeným telom. Loď vypĺňajú dva rady drevených lavíc. Po stranách lode visia obrazy krížovej cesty v drevených rámoch, rezbársky štýlovo zladených s oltárom. Na ľavej strane pod chórom stojí drevená spovednica. V predsieni je zľava socha svätého Antona Paduánskeho a sprava stojí lurdská jaskyňa so sochou Panny Márie. Na chóre je už v súčasnosti veľký organ. V kostole boli pôvodne tri zvony. V roku 1915 dva z nich (veľký a malý) zrekvírovali kvôli vojne, preto si veriaci zakúpili dva nové zvony od firmy Fischer z Trnavy. Nový veľký zvon z roku 1922 nesie nápis: „Uliať mňa dali r. k. občania zubácki roku 1922. Uliali bratia Fischer v Trnave.“ Zobrazený je na ňom svätý Ján Nepomucký. Stredný zvon z roku 1836 nesie latinský nápis: „Refusa per Caj. Zadl Tyrnaviae 1836.“ (Preklad: Ulial ho Kajetán Zadl v Trnave roku 1836). Zobrazený je na ňom svätý Vendelín. Malý zvon z roku 1922 nesie nápis: „Uliať ma dali r. k. občania zubácki roku 1922. Uliali bratia Fischer v Trnave.“ Zobrazený je na ňom kríž s telom Ježiša Krista (to znamená, že je to umieráčik). Kostol sa nachádza severozápadne od centra obce Zubák.