Lysá pod Makytou

Poloha

Obec leží na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov.

Najvyšší bod: Južný svah vrchu Makyta (923,3m) v nadmorskej výške 872m.

Najnižší bod: Hladina rieky Beňadín pri výtoku z katastra obce (354m).

História obce

Prvýkrát sa obec písomne spomína v súpise hradu Lednica v roku 1471 ako Lyzza (ďalšie názvy: 1475 Lyza, 1598 Lizza, 1773 Lysa, 1927 Lysá pod Makytou). Obec bola založená na základe valašského práva. Prví valasi prišli v 2.polovici 15.storočia. Typická je z tohto obdobia roztrúsená zástavba (kopanice). Patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala obec 14 domov a približne 50 obyvateľov, v roku 1720 mala mlyn, v roku 1784 mala 295 domov, v roku 1787 mala 3.900 obyvateľov, v roku 1828 mala 289 domov, v roku 1869 mala 1.852 obyvateľov, v roku 1880 mala 1.754 obyvateľov, v roku 1890 mala 1.818 obyvateľov, v roku 1900 mala 2.056 obyvateľov, v roku 1910 mala 2.014 obyvateľov, v roku 1921 mala 2.134 obyvateľov, v roku 1930 mala 2.251 obyvateľov, v roku 1940 mala 2.614 obyvateľov, v roku 1948 mala 2.224 obyvateľov, v roku 1961 mala 2.808 obyvateľov a v roku 1970 mala 2.770 obyvateľov. V obci bola tridsiatková stanica na poplatky prechodu z Uhorska do Čiech. Obyvatelia boli roľníci, chovali dobytok, spracúvali drevo (v obci bola píla) a pálili drevné uhlie. V roku 1663 obec vyplienili Turci. Koncom 18.storočia tu zriadili faktóriu šaštínskej kartúnky. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia popri poľnohospodárstve zaoberali aj domácimi remeslami (výrobou papúč, tkáčstvom, šitím krojov, výšivkárstvom a košikárstvom). Pracovali tu píly. Obyvatelia odchádzali ako sezónni poľnohospodárski robotníci do Čiech a do Nemecka, silné bolo vysťahovalectvo. V rokoch 1936-1937 tu bola vybudovaná železnica. Obec sa zapojila do SNP. Po roku 1945 odišlo asi 30 rodín z obce do českého pohraničia. V 20.storočí časť obyvateľov pracovala na severnej Morave, v Dubnici nad Váhom, v Púchove a Považskej Bystrici, časť ako lesní robotníci a roľníci.

História osídlenia územia

Miestne časti

Dešná

Lysá pod Makytou

Strelenka

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Kostol svätého Štefana Kráľa.

Pomník obetiam vojen.

Zvonica v Strelenke.

Púchovská dolina.

CHKO Kysuce.

Cyklotrasy: 053.

Prepojenie náučných chodníkov SR a ČR.

Náučná stezka Javornícky hrebeň a Náučná stezka Javorníky.

Turistické chodníky KST: 5586, 8584.