5586 (Z Makyty na hotel Portáš)

Orientačné miesta: Makyta (vrchol, 923m) – Makyta (rozcestí, 905m) – Makytka (540m) – Lazy pod Makytou, Krivé (bus, 420m) – Lazy pod Makytou, Čertov (516m) – Portáš (hotel, 935m).

Dĺžka: 12,6km.

Čas prechodu: 3 hodiny 45 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 515m/klesanie 514m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na vrchu Makyta (923,3m). Odkiaľ klesá po štátnej hranici na rázcestie, na ktorom odbočuje doľava a ďalej klesá až nad osadu Makytka. Z osady pokračuje už iba v miernom klesaní popri Tisovskom potoku až na rázcestie v obci Lazy pod Makytou. Tu sa spája so zelenou cyklotrasou (5314), s ktorou stúpajú po hlavnej ceste celou Lazianskou dolinou až do rekreačnej oblasti Čertov. Chodník cestou prechádza okolo pamätníka padlým v Mladoňove. V rekreačnej oblasti Čertov sa pripája žltý turistický chodník (8590) z Papajského sedla do sedla Kohútka. Spolu pokračujú doprava do doliny Bielej vody, pri chate Alpina žltý chodník (8590) odbočuje vľavo a zelený pokračuje rovno. Za poslednými domami vstupuje do lesa, odbočuje zo spevnenej cesty na lesný chodník a strmším stúpaním prichádza okolo studničky k hotelu Portáš, kde končí. Odtiaľ je možné pokračovať viacerými smermi, či už po hrebeni východným alebo západným smerom po značených chodníkoch alebo po Náučnej stezke Javornícky hrebeň, alebo po modrom chodníku (2693) do Hornej Marikovej alebo až do Púchova, mestskej časti Nosice.