Mestecká skala – Mestečko

Mestecká skala – Mestečko

Osamotené vápencové bralo, ktoré odkryla erózia. Tvoria ho druhohorné vápencové sedimenty, ktoré vznikali na dne hlbokého mora. Ide o bradlo kalpionelových a krinoidných vápencov obklopené flyšom javorinksých vrstiev. Dokazujú to mnohé nálezy skamenelín a odtlačkov schránok živočíchov, ktorými sú okrem lastúrnikov a ulitníkov aj schránky vyhynutých hlavonožcov. Na skale sa v minulosti nachádzal hrádok. Postupne z nej ukrajoval kameňolom, v ktorom sa ťažil vápenec. Vedie k nej trasa Náučného chodníka Mesteckým chotárom a popod ňu vystupuje zelený turistický chodník (5582). Na jej vrchole sa nachádza kríž. Od neho sú pekné výhľady na celú Púchovskú dolinu. Mestecká skala sa nachádza severne od obce Mestečko, v pravom svahu Púchovskej doliny. Vďaka kameňolomu je viditeľná už z diaľky.