Náučný chodník Mesteckým chotárom – Mestečko

Náučný chodník Mesteckým chotárom – Mestečko

Východisko: Obecný úrad Mestečko.

Rok otvorenia: 2007-2013

Zameranie: Kultúrno-historické, prírodovedné.

Typ: Samoobslužný, čiastočne okružný, obojsmerný, peší, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: 4km/75m.

Čas prechodu: 1,5-2 hodiny.

Náročnosť: Nenáročná trasa.

Počet zastávok: 9

1. História a kultúra.

2. História školstva.

3. Regionálna flóra.

4. Regionálna fauna.

5. Archeologické nálezisko.

6. História hasičstva.

7. Pôda živiteľka.

8. Spolky a organizácie.

9. Šport v obci.

Popis: Chodník zo svojho východiska pri obecnom úrade, kde sa nachádza infotabuľa č.1 pokračuje popri hlavnej ceste severozápadným smerom. Približne po 160m odbočuje do ulice doprava a spolu so zeleným turistickým chodníkom (5582) pokračuje smerom k cintorínu, pričom prechádza okolo infotabule č.1. Pod cintorínom trasa pokračuje po ulici doprava, zelený chodník (5582) rovno. Na ďalšej križovatke treba odbočiť vľavo a pokračovať okolo infotabule č.3 k ďalšej križovatke, kde treba opäť odbočiť doľava. Približne po 170m chodník prechádza na lesnú cestu, po ktorej stúpa pod Mesteckú skalu. Tu sa nachádzajú infotabule č.4 a 5. V minulosti sa tu nachádzal hrádok. Návrat je tou istom trasou až k infotabuli č.3, za ktorou treba pokračovať rovno k požiarnej zbrojnici a infotabuli č.6. Za ňou chodník prichádza opäť k hlavnej ceste, po ktorej treba pokračovať doľava. Po približne 730m chodník prechádza hlavnú cestu a odbočuje vpravo k futbalovému ihrisku, prechádza most cez Bielu vodu a prichádza k infotabuli č.7. Za ňou pokračuje doprava a popri toku rieky Biela voda pokračuje po poľnej ceste cez lávku k infotabuli č.8. Stále popri toku Bielej vody pokračuje k infopanelu č.9 pri volejbalovom ihrisku. Od neho sa vracia bočnou uličkou k hlavnej ceste až prichádza do svojho východiskového bodu pri obecnom úrade.