Hrádok Mestecká skala v Mestečku

Hrádok Mestecká skala v Mestečku

Bolo tu objavené keltské sídlisko z okruhu ľudu púchovskej kultúry z konca 1.storočia p. n.l. Skala bola ale osídlená už v kamennej dobe. Dokazujú to nálezy kamennej sekery a troch trecích kameňov. Najintenzívnejšie bola osídlená v rímskej dobe až do roku 400 n.l. Zo skaly bol výhľad prakticky na celú dolinu. Popod skalu viedla významná obchodná cesta cez Lyský priesmyk. Zaisťovací výskum Považského múzea v Žiline v roku 1962 odhalil už iba zvyšok pôvodného hrádku. Celková plocha opevnenia bola 50x30m a zemné valy sú dobre viditeľné ešte dnes. Osídlenie hrádku patrilo k najvýznamnejším v celej doline. Opevnenie bolo takmer celé zničené ťažbou vápenca. Nálezy: úlomky keramiky z menších nádob na jedenie a veľkých nádob na uskladňovanie potravín (zásobnice), prasleny (závažie na vreteno pri výrobe nití na tkanie odevov).