Mestečko

Mestečko

Poloha

Obec leží na rozhraní Bielych KarpátJavorníkovPúchovskej doline.

Najvyšší bod: Juhozápadný svah vrchu Hrebienok (759,0m) v nadmorskej výške 686m v lokalite Dubník.

Najnižší bod: Hladina rieky Biela voda pri výtoku z katastra obce (304m).

História obce

Prvýkrát sa obec písomne spomína v súpise hradu Lednica v roku 1471 ako Myeztechko (ďalšie názvy: 1475 Meztheczko, 1504 Mesteczko, 1773 Mestečko). Patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala obec mlyn a 21 domov, v roku 1720 mala mlyn, v roku 1784 mala 54 domov, v roku 1828 mala 52 domov a 370 obyvateľov, v roku 1869 mala 365 obyvateľov, v roku 1880 mala 327 obyvateľov, v roku 1890 mala 365 obyvateľov, v roku 1900 mala 420 obyvateľov, v roku 1910 mala 423 obyvateľov, v roku 1921 mala 411 obyvateľov, v roku 1930 mala 448 obyvateľov, v roku 1940 mala 492 obyvateľov, v roku 1948 mala 459 obyvateľov, v roku 1961 mala 504 obyvateľov, v roku 1970 mala 562 obyvateľov a v roku 2017 mala 520 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pestovaním ovocných stromov a chovom dobytka. V 19.storočí tu bola pálenica. Začiatkom 20.storočia obyvatelia odchádzali na sezónne práce na južné Slovensko a odchádzali aj do Ameriky. Zaoberali sa chovom dobytka, tkáčstvom, papučiarstvom, pletením košíkov a inými remeslami. Bola tu aj valcha, píla a výroba sudov. V rokoch 1929, 1939 a 1949 postihli obec veľké povodne. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Púchove, Považskej Bystrici a Dubnici nad Váhom.

História osídlenia územia

Pohrebisko z okruhu lužickej kultúry. Nález žiarových hrobov z mladej (mladšej) doby bronzovej (1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l.) v polohe Skalianovec. Datovanie sa dalo určiť na základe nálezu bronzovej ihlice s čiaškovou hlavicou.

Hrádok Mestecká skala.

Zaujímavosti v obci a okolí

Pamätná tabuľa Michalovi Kuzmovi.

Hrádok Mestecká skala.

Požiarna zbrojnica.

Púchovská dolina.

Mestecká skala.

Z obce Dohňany cez Boboviská k zubáckemu krížu.

Prepojenie náučných chodníkov SR a ČR.

Náučný chodník Mesteckým chotárom.

Turistické chodníky KST: 5582.