Z obce Dohňany cez Boboviská k zubáckemu krížu

Z obce Dohňany cez Boboviská k zubáckemu krížu

Orientačné miesta: Dohňany (3km) – Boboviská (1,4km) – Hladký vrch (626,7m) (0,8km) – Zubácky kríž.

Dĺžka: 5,2km.

Čas prechodu: 2 hodiny.

Prevýšenie: Stúpanie 338m/klesanie 33m.

Farba: Žltá

Priebeh a zaujímavosti trasy: Miestne žlté značenie je súčasťou Náučného chodníka zdravia Tri skaly, respektíve je jeho žltou variantou. Značené je smerovými šípkami. Začína v centre obce Dohňany, prechádza most cez Bielu vodu a odbočuje doprava. Pokračuje spoločne so zelenou cyklotrasou (5307) popri železničnej trati na koniec obce. Tu odbočuje vpravo, opúšťa cyklotrasu a pokračuje stúpaním do lokality Boboviská (Hlboké). Tu sa nachádza doplnená infotabuľa č.6. Ďalej stále stúpa peknou dolinkou, neskôr vychádza na lúku a po nej vystupuje až pod Hladký vrch (626,7m). Z tohoto miesta je možné pokračovať po hrebeni severozápadným smerom, po približne 830m narazíte na zelený turistický chodník (5582), po ktorom je možné zísť doľava do obce Zubák, alebo doprava do obce Mestečko. Žltý chodník tu odbočuje prudko vľavo a po hrebeni prichádza k zubáckemu krížu, kde sa napojením na trasu Náučného chodníka zdravia Tri skaly, končí. Pokračovať je možné ďalej po náučnom chodníku.