Zo Slopnej k Priepasti medzi Kačkami (Kortmanke)

Orientačné miesta: Slopná, centrum (310m) – Slopná, križovatka trás (334m) – Medziriečie (319m) – Tŕstie-Iwa (326m) – Priedhorie, rázcestie (437m) – Priepasť medzi Kačkami (Kortmanka) (850m) – Sádočné – Čelkova Lehota – Sedlo Briestenné – Pružina – Chmelisko – Tŕstie-Iwa (326m) – Medziriečie (319m) – Slopná, centrum (310m). Dĺžka: 36,3km. Prevýšenie: 948m. Náročnosť: Náročná. Povrch: Asfalt, štrk, prírodný povrch. Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Žltá miestna cyklotrasa je vytvorená ako okruh. Začína v centre obce Slopná. Pokračuje obcou ku križovatke cyklotrás. Tu odbočuje doľava a pokračuje miernym stúpaním ponad obec východným smerom, prechádza ponad cintorín ku Kostolu svätého Ondreja, apoštola. Pri...