Náučný chodník K prameňom Bebravy – Čierna Lehota

Východisko: Autobusová zastávka v severnej časti obce Čierna Lehota. Rok otvorenia: 2014 Zameranie: Hydrogeografické, vodohospodárske. Typ: Samoobslužný, líniový, s dvomi odbočkami, jednosmerný (s využitím Náučného chodníka Rohatá skala – Hrádok obojsmerný), peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 4,6km/stúpanie 298m, klesanie 78m. Čas prechodu: 1 hodina 45 minút. Náročnosť: Stredne náročná trasa. Počet zastávok: 5 1. Východiská projektu 2. Voda v živote našich predkov 3. Nie je voda ako voda 4. Ponitriansky skupinový vodovod 5. Ochrana vody Popis: Náučný chodník zo svojho východiska, kde je osadený infopanel č.1, pokračuje spoločne so zeleným turistickým chodníkom (5410) a Náučným chodníkom Rohatá skala – Hrádok na horný okraj obce....