Z Praznova okolo vrchu Hoľazne

Z Praznova okolo vrchu Hoľazne

Orientačné miesta: Trasa chodníka je v teréne vyznačená značkami. Na chodníku nie sú osadené orientačné ani smerové tabule.

Dĺžka: 9km.

Čas prechodu: 3 hodiny 30 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 400m/klesanie 400m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Miestny chodník začína na hlavnej ceste v Považskej Bystrici, v centre miestnej časti Praznov pod Kostolom povýšenia Svätého kríža. Pokračuje stúpaním okolo kostola a stále rovno po lesnej ceste. Od lokality Janová je chodník okolo vrchu Hoľazne (794,3m) okružný. Dá sa pokračovať vľavo alebo vpravo. Opisovaná trasa pokračuje vpravo stále po lesnej ceste. Po približne 800m je nenápadná odbočka doľava do lesa a trasa pokračuje po lesnom chodníku miernym stúpaním východným svahom Hoľazní (794,3m). Neskôr sa chodník napája na lesnú cestu a v stálom miernom stúpaní prichádza pod lokalitu Nad Holou dolinou. Tu smerová šípka chodník smeruje do prudšieho stúpania doľava, ktoré sa po niekoľkých metroch zmierni a chodník pokračuje vpravo po vrstevnici, až kým vystúpi na samotný hrebeň. Tu sa spája s červeným miestnym chodníkom Cez vrch Hoľazne, po ktorom možno vystúpiť na vrchol. Zelený chodník prekonáva hrebeň a pokračuje pekným lesným chodníkom klesaním strmým západným svahom popod vrch Hoľazne (794,3m) až k rázcestiu pod prístreškom Boky, kde je opäť odbočka červeného chodníka Cez vrch Hoľazne vedúceho na vrchol. Zelený chodník už iba klesá na lesnú cestu, po ktorej sa už iba vracia do svojho východiska. Z trasy chodníka je niekoľko pekných výhľadov na okolie.