Cez vrch Hoľazne

Cez vrch Hoľazne

Orientačné miesta: Trasa chodníka je v teréne vyznačená značkami. Na chodníku nie sú osadené orientačné ani smerové tabule.

Dĺžka: 1,5km.

Čas prechodu: 45 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 195m/klesanie 60m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Miestny chodník začína na odbočke zo zeleného chodníka Z Praznova okolo vrchu Hoľazne pod prístreškom Boky. Pokračuje stúpaním po hrebeni až na vrchol Hoľazní (794,3m). Z vrcholu už iba klesá k rázcestiu so zeleným chodníkom Z Praznova okolo vrchu Hoľazne. Po zelenom chodníku sa dá vrátiť, či už jedným alebo druhým smerom na začiatok červeného chodníka alebo zísť do miestnej časti Praznov. Z trasy chodníka je niekoľko pekných výhľadov na okolie.