Z Horného Moštenca na Skalicu a Zdravú vodu

Z Horného Moštenca na Skalicu a Zdravú vodu

Orientačné miesta: Horný Moštenec – Skalica – Zdravá voda.

Dĺžka: 3,5km.

Čas prechodu: 1 hodina 25 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 135m/klesanie 90m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Chodník začína v centre mestskej časti Horný Moštenec pri kríži, kde je jediná smerová šípka na trase. Pokračuje dolu obcou a pri kultúrnom dome odbočuje doľava do ulice a následne stúpa poľnou cestou, neskôr lesným chodníkom, na hrebeň ku krížu v lokalite Rúbanisko. Pri kríži odbočuje doprava a po hrebeni lesom prichádza pod vrch Skalica (463,2m). Z jeho vrcholu sú pekné výhľady na okolie. Pred oddychovým miestom s ohniskom odbočuje vľavo a klesá lesným chodníkom k Dlhému potoku. Popri ňom prichádza do lokality Pod Smriečim, kde sa nachádza Kaplnka Panny Márieprameň Zdravá voda. Návrat do východiska je po rovnakej trase.