Kríž v lokalite Stránie v Dolnom Moštenci – Považská Bystrica

Kríž v lokalite Stránie v Dolnom Moštenci – Považská Bystrica

Jednoduchý drevený kríž so sochou ukrižovaného Ježiša Krista. Pod sochou je umiestnený nápis s letopočtami 1968 (pravdepodobne kedy bol postavený) a 2014 (rok jeho renovácie). Chránený je kovovým oplotením. Je pri ňom osadená lavička k oddychu. Nachádza sa v Považskej Bystrici, severozápadne od mestskej časti Dolný Moštenec, nad lokalitou Stránie.