Lesnícky náučný chodník Duchonka-Kulháň

Lesnícky náučný chodník Duchonka-Kulháň

Východisko: Z lokality Duchonka alebo z lokality Kulháň.

Rok otvorenia: 2008

Zameranie: Lesnícke, prírodovedné, ochranárske, historické.

Typ: Samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší aj cyklo, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: 5,8km/100m.

Čas prechodu: 2 hodiny 30 minút.

Náročnosť: Nenáročná trasa.

Počet zastávok: 22

1. Predstavme sa

2. Lesná pedagogika

3. Tvorba krajiny

4. PRO SILVA

5. Význam a funkcie lesa

6. Fauna a flóra

7. Ochrana prírody a krajiny

8. Mravce

9. Lesná železnička

10. Pôdny horizont, horniny

11. Hradenie bystrín, lesné stavby

12. Veterná smršť

13. Nebezpečenstvá hroziace v lese

14. Ochrana lesa

15. Obnova a výchova lesa

16. Kolobeh vody, rybník

17. Poľovná zver

18. Obhospodarovanie lesov

19. Zakladanie lesa

20. Kulháň – história 1 a 2

21. Vážime si odborníkov

22. Rozlúčme sa

Popis: Náučný chodník predstavuje prírodu, históriu, ochranu a osídlenie Považského Inovca. Vedie po udržiavaných lesných cestách a z väčšej časti kopíruje modrý turistický chodník (2419). Na začiatku chodníka si môže návštevník pozrieť arborétum drevín a v jeho priebehu uvidí ďalších 14 označených už odrastených druhov stromov. Chodník začína v lokalite Duchonka, pokračuje severným smerom, prechádza okolo troch úvodných infopanelov a asi po 200m odbočuje vpravo. Pokračuje po príjemnej lesnej ceste okolo ďalších infopanelov. Za infopanelom č.13 odbočuje z cesty vľavo (ďalej po ceste sa asi po 100m napája na záver chodníka) a približne 1km vedie po zemnom telese bývalej lesnej železničky okolo ďalších šiestich infopanelov. Tu je možné vidieť ako vyzerá zemský povrch po ťažbe zlata, oddýchnuť si pri rybníkoch alebo pozorovať diviaky v diviačej obore. Následne sa vracia na pôvodnú lesnú cestu a okolo posledných troch infopanelov prichádza do lokality Kulháň, kde končí.