Náučný chodník K prameňom Bebravy – Čierna Lehota

Východisko: Autobusová zastávka v severnej časti obce Čierna Lehota. Rok otvorenia: 2014 Zameranie: Hydrogeografické, vodohospodárske. Typ: Samoobslužný, líniový, s dvomi odbočkami, jednosmerný (s využitím Náučného chodníka Rohatá skala – Hrádok obojsmerný), peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 4,6km/stúpanie 298m, klesanie 78m. Čas prechodu: 1 hodina 45 minút. Náročnosť: Stredne náročná trasa. Počet zastávok: 5 1. Východiská projektu 2. Voda v živote našich predkov 3. Nie je voda ako voda 4. Ponitriansky skupinový vodovod 5. Ochrana vody Popis: Náučný chodník zo svojho východiska, kde je osadený infopanel č.1, pokračuje spoločne so zeleným turistickým chodníkom (5410) a Náučným chodníkom Rohatá skala – Hrádok na horný okraj obce....

Náučný chodník Rohatá skala – Hrádok v Čiernej Lehote

Východisko: Stred obce Čierna Lehota severovýchodne od obecného úradu. Rok otvorenia: 2012 Zameranie: Prírodovedné, ochranárske, historické. Typ: Samoobslužný, líniový s dvomi odbočkami, jednosmerný ( s využitím Náučného chodníka K prameňom Bebravy obojsmerný), peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 2,2km/270m. Čas prechodu: 1 hodina 15 minút v jednom smere. Náročnosť: Stredne náročná trasa. Počet zastávok: 5 1. Obec Čierna Lehota  2. Zver našich lesov 3. Rohatá skala 4. Rastliny nášho regiónu 5. Lokalita Hrádok Popis: Náučný chodník zo svojho východiska, kde je osadený infopanel č.1 pokračuje spoločne so zeleným turistickým chodníkom (5410) severným smerom na horný okraj obce. Na autobusovej zastávke v severnej časti obce...

Cimenná

Poloha Obec leží v Podunajskej pahorkatine, v podhorí Považského Inovca, na brehoch riečky Haláčovka. Leží v západnej časti okresu. Najvyšší bod: Nekašová (372,4m). Najnižší bod: Hladina rieky Haláčovka pri výtoku z katastra obce (252m). História obce Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1484, kedy sa spomína ako Czymyna (ďalšie názvy: 1598 Czimenna, 1808 Cymenná). Patrila panstvu Trenčín-Bánovce, časť rodinám Surányovcov, Halácsyovcov a Sokyovcov. V roku 1598 tvorila panský majer, v roku 1720 sa spomínajú vinice. V roku 1784 mala obec 11 domov, 13 rodín a 75 obyvateľov, v roku 1828 mala 7 domov a 54 obyvateľov, v roku 1869 mala 78 obyvateľov, v roku 1880 mala...

Brezolupy

Poloha Obec leží na Podunajskej pahorkatine, v podhorí Strážovských vrchov, na brehoch Miezgovského potoka v juhovýchodnej časti okresu. Leží juhovýchodne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Najvyšší bod: Bod v lokalite Lieštiny v nadmorskej výške 296m severozápadne od obce. Najnižší bod: Hladina rieky Hydina pri výtoku z katastra obce (209m). História obce Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1294 ako terra Brezolup, (ďalšie názvy: 1323 Brezolup, Berzolup, 1471 Brezolwpy, 1773 Brezolubje, 1927 Brezolupy). Do roku 1321 patrila panstvu Uhrovec. V roku 1389 kráľ Žigmund daroval hrad Uhrovec aj s obcami bratislavskému grófovi Štiborovi zo Štiboríc. Od polovice 16.storočia patrila obec trenčianskemu panstvu a zemanom...

Borčany

Poloha Obec leží na Podunajskej pahorkatine pri riečke Livina pri južnej hranici okresu. Obcou preteká riečka Višňová. Najvyšší bod: Bod v lokalite Diely u Pečeňan na severnej hranici katastra obce v nadmorskej výške 234m. Najnižší bod: Hladina rieky Livina pri výtoku z katastra obce (183m). História obce Obec sa spomína už v roku 1113 v Druhej zoborskej listine kráľa Kolomana ako Borscan (ďalšie názvy: 1208 Bursix, 1417 Barchan, Borchan, 1513 Borczan, 1773 Borczany, 1920 Borčany). Ohraničený chotár obce sa spomína v roku 1208. Patrila nitrianskemu biskupstvu, neskôr miestnym zemanom. V roku 1417 sa spomína Mikuláš z Borčian, prvý písomne doložený predok rodu Borčanských. V roku 1646 Ján Borčáni-Borčanský...