Náučný chodník K prameňom Bebravy – Čierna Lehota

Východisko: Autobusová zastávka v severnej časti obce Čierna Lehota. Rok otvorenia: 2014 Zameranie: Hydrogeografické, vodohospodárske. Typ: Samoobslužný, líniový, s dvomi odbočkami, jednosmerný (s využitím Náučného chodníka Rohatá skala – Hrádok obojsmerný), peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 4,6km/stúpanie 298m, klesanie 78m. Čas prechodu: 1 hodina 45 minút. Náročnosť: Stredne náročná trasa. Počet zastávok: 5 1. Východiská projektu 2. Voda v živote našich predkov 3. Nie je voda ako voda 4. Ponitriansky skupinový vodovod 5. Ochrana vody Popis: Náučný chodník zo svojho východiska, kde je osadený infopanel č.1, pokračuje spoločne so zeleným turistickým chodníkom (5410) a Náučným chodníkom Rohatá skala – Hrádok na horný okraj obce....

Náučný chodník Rohatá skala – Hrádok v Čiernej Lehote

Východisko: Stred obce Čierna Lehota severovýchodne od obecného úradu. Rok otvorenia: 2012 Zameranie: Prírodovedné, ochranárske, historické. Typ: Samoobslužný, líniový s dvomi odbočkami, jednosmerný ( s využitím Náučného chodníka K prameňom Bebravy obojsmerný), peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 2,2km/270m. Čas prechodu: 1 hodina 15 minút v jednom smere. Náročnosť: Stredne náročná trasa. Počet zastávok: 5 1. Obec Čierna Lehota  2. Zver našich lesov 3. Rohatá skala 4. Rastliny nášho regiónu 5. Lokalita Hrádok Popis: Náučný chodník zo svojho východiska, kde je osadený infopanel č.1 pokračuje spoločne so zeleným turistickým chodníkom (5410) severným smerom na horný okraj obce. Na autobusovej zastávke v severnej časti obce...

Náučný chodník Jeleň – Baračka v Trenčianskych Tepliciach

Východisko: Trenčianske Teplice, železničná stanica (270m). Rok otvorenia: 2010 Zameranie: Prírodovedné, historické. Typ: Samoobslužný, líniový s odbočkami, obojsmerný, peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 4,9km/235m. Čas prechodu: 2 hodiny. Náročnosť: Nenáročná trasa. Počet zastávok: 6 + 2 úvodné panely. 1. História kúpeľov 2. Jeleň 3. Trenčiansky hrad – Studňa lásky 4. Krasové javy – závrty 5. Klokoč perovitý 6. Legenda o objavení prameňov Popis: Náučný chodník je v teréne značený smerovníkmi a značkami žltej farby. Zo svojho východiska pokračuje stúpaním lesom k infopanelu č.1, ku ktorému prichádza za 15 minút. Pokračuje 5 minút stúpaním, prechádza okolo Jaskyne pod Jeleňom a prichádza k rázcestiu pod Jeleňom. Odtiaľ je prvá (približne 90m) odbočka...