Náučný chodník K prameňom Bebravy – Čierna Lehota

Východisko: Autobusová zastávka v severnej časti obce Čierna Lehota. Rok otvorenia: 2014 Zameranie: Hydrogeografické, vodohospodárske. Typ: Samoobslužný, líniový, s dvomi odbočkami, jednosmerný (s využitím Náučného chodníka Rohatá skala – Hrádok obojsmerný), peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 4,6km/stúpanie 298m, klesanie 78m. Čas prechodu: 1 hodina 45 minút. Náročnosť: Stredne náročná trasa. Počet zastávok: 5 1. Východiská projektu 2. Voda v živote našich predkov 3. Nie je voda ako voda 4. Ponitriansky skupinový vodovod 5. Ochrana vody Popis: Náučný chodník zo svojho východiska, kde je osadený infopanel č.1, pokračuje spoločne so zeleným turistickým chodníkom (5410) a Náučným chodníkom Rohatá skala – Hrádok na horný okraj obce....

Náučný chodník Rohatá skala – Hrádok v Čiernej Lehote

Východisko: Stred obce Čierna Lehota severovýchodne od obecného úradu. Rok otvorenia: 2012 Zameranie: Prírodovedné, ochranárske, historické. Typ: Samoobslužný, líniový s dvomi odbočkami, jednosmerný ( s využitím Náučného chodníka K prameňom Bebravy obojsmerný), peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 2,2km/270m. Čas prechodu: 1 hodina 15 minút v jednom smere. Náročnosť: Stredne náročná trasa. Počet zastávok: 5 1. Obec Čierna Lehota  2. Zver našich lesov 3. Rohatá skala 4. Rastliny nášho regiónu 5. Lokalita Hrádok Popis: Náučný chodník zo svojho východiska, kde je osadený infopanel č.1 pokračuje spoločne so zeleným turistickým chodníkom (5410) severným smerom na horný okraj obce. Na autobusovej zastávke v severnej časti obce...

Náučný chodník Jeleň – Baračka v Trenčianskych Tepliciach

Východisko: Trenčianske Teplice, železničná stanica (270m). Rok otvorenia: 2010 Zameranie: Prírodovedné, historické. Typ: Samoobslužný, líniový s odbočkami, obojsmerný, peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 4,9km/235m. Čas prechodu: 2 hodiny. Náročnosť: Nenáročná trasa. Počet zastávok: 6 + 2 úvodné panely. 1. História kúpeľov 2. Jeleň 3. Trenčiansky hrad – Studňa lásky 4. Krasové javy – závrty 5. Klokoč perovitý 6. Legenda o objavení prameňov Popis: Náučný chodník je v teréne značený smerovníkmi a značkami žltej farby. Zo svojho východiska pokračuje stúpaním lesom k infopanelu č.1, ku ktorému prichádza za 15 minút. Pokračuje 5 minút stúpaním, prechádza okolo Jaskyne pod Jeleňom a prichádza k rázcestiu pod Jeleňom. Odtiaľ je prvá (približne 90m) odbočka...

Náučný chodník Dubnickým chotárom – Dubnica nad Váhom

Východisko: Park francúzskych partizánov na ulici Hurbanova, sídlisko Centrum 2, Dubnica nad Váhom. Rok otvorenia: 2019 Zameranie: Prírodovedné, historické, kultúrne. Typ: Samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný. Dĺžka/prevýšenie: 2,6km/157m. Čas prechodu: 1 hodina 30 minút. Náročnosť: Nenáročná až stredne náročná trasa. Počet zastávok: 8 1. Úvod a základná charakteristika mesta 2. Pamiatky mesta Dubnica nad Váhom 3. Významné osobnosti mesta Dubnica nad Váhom 4. Hospodárstvo mesta Dubnica nad Váhom 5. Obyvateľstvo mesta Dubnica nad Váhom 6. Prírodné pomery I 7. Prírodné pomery II 8. Prírodné pomery III Popis: Chodník zo svojho východiska v parku s infotabuľou č.1 pokračuje po ulici Hurbanova juhovýchodným smerom. Po...