Zo Slopnej k Priepasti medzi Kačkami (Kortmanke)

Orientačné miesta: Slopná, križovatka trás (334m) – Medziriečie (319m) – Tŕstie – Iwa (326m) – Priedhorie, rázcestie (437m) – Priepasť medzi Kačkami (Kortmanka) (850m).

Dĺžka: 16,4km.

Prevýšenie: 533/39m.

Náročnosť: Stredne náročná.

Povrch: Asfalt.

Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Žltá miestna cyklotrasa začína na hornom konci obce Slopná na križovatke miestnych trás. Prípadne je možné začať v centre obce pod Kostolom svätého Ondreja, apoštola a prejsť okolo neho. Trasa zo svojho východiska pokračuje miernym stúpaním ponad obec východným smerom a prechádza ponad cintorín ku kostolu. Tu sa stáča doprava a po asfaltovej ceste pokračuje cez lokalitu Medziriečie do Dolného Lieskova, miestnej časti Tŕstie. V nej sa pripája k modrej cyklotrase (2304) a spolu pokračujú cez lokalitu Riedka a dolinu Radotiná až do Pružiny, lokality Priedhorie. V jej strede pokračuje doprava do doliny Riečica, ktorou prechádza a prudším stúpaním po asfaltovej lesnej ceste prichádza až k Priepasti medzi Kačkami (Kortmanke), kde končí.