Zo Slopnej k Priepasti medzi Kačkami (Kortmanke)

Orientačné miesta: Slopná, centrum (310m) – Slopná, križovatka trás (334m) – Medziriečie (319m) – Tŕstie-Iwa (326m) – Priedhorie, rázcestie (437m) – Priepasť medzi Kačkami (Kortmanka) (850m) – Sádočné – Čelkova Lehota – Sedlo Briestenné – Pružina – Chmelisko – Tŕstie-Iwa (326m) – Medziriečie (319m) – Slopná, centrum (310m). Dĺžka: 36,3km. Prevýšenie: 948m. Náročnosť: Náročná. Povrch: Asfalt, štrk, prírodný povrch. Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Žltá miestna cyklotrasa je vytvorená ako okruh. Začína v centre obce Slopná. Pokračuje obcou ku križovatke cyklotrás. Tu odbočuje doľava a pokračuje miernym stúpaním ponad obec východným smerom, prechádza ponad cintorín ku Kostolu svätého Ondreja, apoštola. Pri...

Cyklotrasy v okrese Ilava

002 Vážska cyklomagistrála (Hlohovec – Strečno) 2303 (Z Trenčianskej Teplej do Bolešova) 2311 (Z Tuchyne na Zápechovú) 5306 (Z Bohuníc do Bolešova cez Krivoklátsku tiesňavu) 8302 (Z Trenčianskej Teplej do Novej Dubnice) 8307 (Z Pruského do Červeného Kameňa) 8307a (Odbočka k hradu Vršatec) 8319 (Z obce Príles do Dubnice nad Váhom)

Cyklotrasy v okrese Púchov

0002 Vážska cyklomagistrála (Hlohovec – Strečno) 053 (Javornícka magistrála) 5307 (Z Lednických Rovní cez rozhľadňu do obce Dohňany) 5313 (Čelkova Lehota – Riedka – Mojtín) 5314 (Z Lúk na Kohútku) 8308 (Z Lednických Rovní do Zubáka a do Zápechovej) 8340 (Z Čertova do Papajského sedla)

Z Považskej Bystrice cez Manínsku tiesňavu a Kostoleckú tiesňavu

Orientačné miesta: Miestna cyklotrasa nemá orientačné tabule, ani nie je vyznačená v teréne. Z väčšej časti využíva značené cyklotrasy v okolí Považskej Bystrice. Dĺžka: 24,1km. Prevýšenie: Stúpanie 465m/klesanie 465m. Náročnosť: Sport (MTB bicykel). Povrch: Asfalt. Priebeh a zaujímavosti cyklotrasy: Cyklotrasa začína v Považskej Bystrici na kruhovom objazde pod sídliskom Rozkvet, pri čerpacej stanici. Pokračuje ponad Domanižanku, pred starým cintorínom odbočuje vľavo a napája sa na modrú cyklotrasu (2305). Po nej pokračuje až pred mestskú časť Považská Teplá, kde odbočuje z hlavnej cesty do obce. Prechádza okolo kríža, starého cintorína a kaplnky Božského Srdca Ježišovho. V centre obce sa opäť napája...

Cyklotrasy v okrese Považská Bystrica

0002 Vážska cyklomagistrála (Hlohovec – Strečno) 0024 (Rajecká cyklomagistrála) 2304 (Považská Bystrica – Domaniža) 2305 (Považská Bystrica – Zakvašov) 2306 (Prečín – Mikšová) 2307 (Udiča – Podvažie) 2410 (Podhorie – Malá Čierna) 5310 (Záskalie – Považská Bystrica) 5311 (Chata Súľov – Vrchteplá) 5312 (Jasenica – Udiča) 5313 (Čelkova Lehota – Riedka – Mojtín) 5326 (Horná Mariková – Sedlo Adamkov) 8312 (Dolina Zákopčie – Tŕstie) 8313 (Hradište – Orlové) 8314 (Dolná Mariková – Besné) 8315 (Dolná Mariková – Kátlina) 8316 (Horná Mariková – Máčkovci) 8317 (Horná Mariková – Bahno) 8329 (Záskalie – Kostolec) 8338 (Vlkov – Stolečné) 8339 (Spojka na hrebeň...