Dolina Radotiná (Pružina)

Dolina Radotiná (Pružina)

Poloha: Dolinka leží v celku Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina v katastri obce Pružina.

Dĺžka:

Ohraničenie:

Opis doliny: Začína pri osade Riedka a končí na rázcestí pri soche Svätého Jána Nepomuckého juhozápadne od osady Priedhorie. Je to kaňonovitá dolina epigenetického pôvodu.

Rieka: Potok vo vápencoch a dolomitoch vytvoril divoké bralnaté krasové útvary. Tečie ňou a vytvoril ju Strážovský potok.

Zaujímavosti: V jej pravom svahu sa nachádza jaskyňa Babirátka.

Prístupnosť: Dolinou prechádza zelený turistický chodník (5584).

Bočné doliny: Nemá významné bočné doliny.