Papradnianska dolina (Brvnište, Jasenica, Papradno, Stupné)

Papradnianska dolina (Brvnište, Jasenica, Papradno, Stupné)

Poloha: Nachádza sa v celku Javorníky.

Dĺžka:

Ohraničenie:

Opis doliny: Prebieha v smere od juhovýchodu na severozápad. V doline žil človek už v neskorom paleolite (11.000 p. n.l. – 8.300 p. n.l.), čo dokazuje nález úlomkov brúsenej kamennej sekery. Dolina je husto osídlená. Osídľovanie doliny prebehlo valaskou kolonizáciou. V doline ležia od ústia obce Jasenica, Stupné, Brvnište a Papradno.

Rieka: Tečie ňou a vytvorila ju riečka Papradnianka.

Zaujímavosti: V obciach ležiacich v doline je možné obdivovať zachovalú ľudovú architektúru. Tzv. „bačovy“ sú charakteristickou ukážkou valaskej architektúry.

Prístupnosť: Dolinou prechádza modrá cyklotrasa (2307).

Bočné doliny: Papradnianska dolina nemá významné bočné doliny.