Papradno

Papradno

Poloha

Obec leží v Javorníkoch v strede Papradnianskej doliny na brehoch riečky Papradnianka.

Najvyšší bod: Veľký Javorník (1.071,5m).

Najnižší bod: Rieka Papradnianka pri výtoku z katastra obce (374m).

História obce

Obec sa spomína v roku 1525 ako Spapradna (ďalšie názvy: 1598 Popradno, 1773 Papradno, 1784 Popradno, 1906 Kosárfalva). Chotár obce vznikol v 15.storočí na území, ktoré pôvodne patrilo do chotára vtedajšej obce Veľká Jasenica. Patrila feudálnemu panstvu Bytča. Osídľovanie doliny a územia obce prebehlo v 14.-16.storočí valaskou kolonizáciou určovanou panstvom. Vznikali nové kopaničiarske osady, ktorých bolo viac ako 60. Niektoré z nich po dlhodobom opustení stavieb už zanikli. V 17.storočí bola obec sídlom valaského vojvodu. V rokoch 1592-1609 sa uvádza Juraj Strelec, v roku 1609 vojvoda Michal. Do právomoci vojvodu patrili všetci valasi z Brvnišťa, Setechova, Pšurnovíc, Petrovíc, Rovného, Rimanoviec a všetci z okolitých hôr a holí. V roku 1637 bolo v chotári obce usadených 14 valachov a viacero kočovných valachov bývalo v horách, čím sa vyhýbali súpisu majetku a poplatkom. V roku 1649 prevzala do prenájmu obec grófka Biháriová, čím sa zhoršili pomery poddaného ľudu. V roku 1546 mala obec 9 domov, v roku 1598 mala 39 domov, v roku 1784 mala 2.630 obyvateľov a 743 domov, v roku 1828 mala 2.577 obyvateľov a 451 domov, v roku 1869 mala 2.700 obyvateľov, v roku 1880 mala 2.431 obyvateľov, v roku 1890 mala 2.690 obyvateľov, v roku 1900 mala 2.949 obyvateľov, v roku 1910 mala 3.126 obyvateľov, v roku 1920 mala 3.380 obyvateľov, v roku 1921 mala 3.248 obyvateľov, v roku 1930 mala 3.375 obyvateľov, v roku 1940 mala 3.844 obyvateľov, v roku 1948 mala 3.382 obyvateľov,  v roku 1950 mala 3.891 obyvateľov, v roku 1961 mala 4.455 obyvateľov, v roku 1965 mala 4.765 obyvateľov, v roku 1970 mala 4.237 obyvateľov, v roku 1980 mala 3.529 obyvateľov, v roku 2007 mala 2.554 obyvateľov, v roku 2008 mala 2.546 obyvateľov, v roku 2009 mala 2.532 obyvateľov, v roku 2010 mala 2.526 obyvateľov, v roku 2011 mala 2.507 obyvateľov, v roku 2012 mala 2.504 obyvateľov, v roku 2014 mala 2.526 obyvateľov, v roku 2020 mala 2.400 obyvateľov a v roku 2021 mala 2.383 obyvateľov. Obyvatelia sa živili chovom oviec a hovädzieho dobytka, ale aj rôznymi remeslami (výroba šindľov, tesárstvo, výroba dreveného náčinia, tkanie súkna a plátna, šitie častí odevov a krpcov, pletenie, košikárstvo, kolárstvo, rezbárstvo, výroba vozov, výroba vodných kolies na mlyny a píly, výšivkárstvo, ojedinele drotárstvo), pracovali v lesoch a na pílach. Rozvinuté bolo aj včelárstvo. Najstarší vodný kamenný mlyn bol postavený v roku 1619. Už pred rokom 1623 bola v obci valchovňa. Údajne tu  pracovala aj grófska továrnička na výrobu papiera. V 19.storočí bola v obci pálenica. Koncom 19. a začiatkom 20.storočia odišla takmer tretina obyvateľstva na sezónne práce. Mnohí obyvatelia odišli za prácou do Ameriky (od roku 1880 a najmä v rokoch 1900-1910) a do Francúzska (po roku 1918). Začiatkom 20.storočia bola v obci rozšírená výroba okrúhlych perleťových, neskôr hliníkových spôn a spínadiel na oplecká. Ešte v polovici 20.storočia sa tu vyrábali bezdierkové hranolové píšťaly a dlhé pastierske trúby. Počas SNP pôsobili v okolí obce partizáni. V 20.storočí väčšina obyvateľstva pracovala v priemyselných závodoch na Morave, v Považskej Bystrici, Púchove a v okolí. V roku 2019 získala obec titul Dedina roka.

História osídlenia územia

Osídlenie údolia pri potoku doložené nálezmi už v neskorom paleolite (11.000 p. n.l. – 8.300 p. n.l.), nálezy úlomkov brúsenej kamennej sekery.

Na vrchu Žiar (827,4m) bola prehistorická signalizačná stanica.

Hrádok Žilín.

Miestne časti

Papradno

Podjavorník

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnky a božie muky: pod osadou Lazy, pod osadou Majer, v lokalite Múdrych, v osade Lejbišovie Dolinka, v osade Malé Brusné, Panny Márie v osade Podhúboč, v osade Tomášová, v osade Turicovce, v osade U Gumvo, v osade Podžiar, Ježišovo srdce v lokalite V Luhoch, Panny Márie v lokalite Slavov, Panny Márie pod osadou Chumchálovce, Panny Márie pod osadou Jánošovci, Panny Márie pod osadou Komjatné, Panny Márie v lokalite Chotáre, Panny Márie v osade Hanajovci, Sedembolestnej Panny Márie v osade Hrncovci, Mariánska kaplnka nad osadou Dolný Krížovec.

Kostol Svätého Ondreja, apoštola.

Kríže: v lokalite Pod Dúbravou, nad osadou Dolný Krížovec, nad osadou Horný Podžiar, v lokalite Vrchová, v lokalite Na potoku, pod osadou Tomášová, pred kostolom, pri osade U Bašov, pri osade U Kafríkov, pri potravinách, v lokalite Košiare, v lokalite Krížovský jarok, v lokalite Pri Skale, v lokalite Zadné Skálie, pri moste v obci, v osade Cágľovce, v osade Dolné Bučkové, v osade Horný Krížovec, v osade Horný Podžiar, v osade U Cyríľa, v Podjavorníku.

Ľudová architektúra.

Regionálna izba tradícií.

Pamätníky: Pamätník na udalosť, 2.svetovej vojny na Stratenci.

Hrádok Žilín.

Súsošie svätého Jána Nepomuckého.

Technické pamiatky a stavby: Papradnianska stavnica, Stavnička pod zrázom.

Papradnianska dolina.

NPR Veľký Javorník.

Pramene a studničky: Ráztoka nad Podjavorníkom, U Ševcvo nad Podjavorníkom, v osade Hrncovci, v osade Dolný Podžiar, pri božej muke v Dolnom Podžiari, Veľké Brusné, v osade Turicovce, v lokalite Rokycie, v lokalite Na potoku, v osade Bartkovci (dom 1459), v osade Belejovci, v osade Dolný Grúnik, prameň Papradnianky, v osade U Matejov, v osade Macháčovci, v osade Ľapkovce, v lokalite Kováčovci, v lokalite Rybničiská, v osade Horné Skálie, v osade U Holotvo, v osade Dolná Kržeľ, v osade Dolný Krížovec, v lokalite Pred Kržlom, v osade Tomášová, v osade Hrošovce, v osade Chumchálovce, pod osadou Lazy, studnička Slovan, v lokalite Chotáre, U Dudúka.

ÚEV: Javornícky hrebeň (SKUEV0642), Papradnianka (SKUEV0641).

CHKO Kysuce.

Vrchy a sedlá: Malý Javorník (1.019,2m), Stratenec (1.055,0m), Veľký Javorník (1.071,5m).

Cyklotrasa: 2307.

Turistická trasa Javorník.

Bačova cesta.

Náučné chodníky: Náučná stezka Javornícky hrebeň a Náučná stezka Javorníky, Náučný chodník Papradno.

Rozhľadne: Stratenec, Koliba.

Turistické chodníky KST: 0842, 2695, 8586, 8591.