Mariánska kaplnka nad osadou Dolný Krížovec – Papradno

Mariánska kaplnka nad osadou Dolný Krížovec – Papradno

Kaplnka v podobe sochy Panny Márie v životnej veľkosti osadenej na kamennom podstavci a chránená oblúkovou strieškou. Zo zadnej strany je chránená oblúkovým kamenným oporným múrikom. Požehnaná bola 15.8.2010. Nachádza sa pri nej prameň s pitnou vodou. Nachádza sa nad osadou Dolný Krížovec v katastri obce Papradno.