Turistická trasa Javorník – Papradno

Turistická trasa Javorník – Papradno

Turistická trasa Javorník tvorí približne 16km okruh. Je na ňom 5 zastávok. Začiatok trasy je v obci Papradno, v miestnej časti Podjavorník. Jednotlivé zastávky: rázcestie pod Malým Javorníkom, Sedlo Bukovina, Stratenec (1.055,0m) a Sedlo Gežov. Na každej zastávke je odpočívadlo a informačná tabuľa. Na vrchu Stratenec (1.055,0m) sa nachádza rozhľadňa. Chodník je ideálnym miestom na jednodňovú turistiku v atraktívnej oblasti Javorníkov s vybudovanými turistickými chodníkmi nízkeho až stredného stupňa náročnosti určenými pre cyklistov aj pre peších turistov, vhodnými aj pre rodiny s deťmi. Pre zvýšenie komfortu a atraktivity je trasa vybavená besiedkami, vyhliadkovou rozhľadňou, informačnými tabuľami a kamennými ohniskami. Chodník začína na parkovisku v miestnej časti Podjavorník. Vedie po trase miestneho žltého chodníka okolo studničky v lokalite Pred Kržľom do osady Kržeľ. Z osady pokračuje vpravo popod osadu Horná Kržeľ k zjazdovke, po ktorej vystupuje na jej horný koniec a ďalej lesnou cestou do lokality Javoričie (Na hodinách) k modrému turistickému chodníku (2695). Po ňom pokračuje vpravo popod Kaniakovu skalu (1.028,0m) do Sedla Adamkov (Odpočívadlo) a stúpa okolo prameňa Papradnianky až na rázcestie pod Malým Javorníkom (1.019,2m). Tu odbočuje vpravo a kopíruje červený turistický chodník (0842) cez Sedlo Bukovina a Stratenec (1.055,0m) s rozhľadňou až do sedla Gežov. Zo sedla pokračuje vpravo a klesá okolo prameňa v lokalite Kováčovci až prichádza na spevnenú cestu. Po nej pokračuje doľava popod osadu U Matejov okolo studničky. Cesta sa na rázcestí v lokalite Ráztoka následne stáča vpravo, stále klesá a okolo studničky Ráztoka (lokalita Dolná Okružná) pokračuje popod osadu Chuchmálovci späť do miestnej časti Podjavorník.

Okrem tohto okružného chodníka je v mapách na informačnej tabuli v miestnej časti Podjavorník vyznačených niekoľko ďalších miestnych chodníkov. Žiaľ ich vyznačenia v teréne takmer nie sú realizované. Orientácia je možná iba sledovaním smerových tabuliek s nápismi.

Červený chodník. Začína na parkovisku v miestnej časti Podjavorník. Pokračuje stúpaním popod osadu Chuchmálovci, okolo studničky Ráztoka a lokalitu Dolná Okružná do lokality Ráztoka, kde sa stáča prudko vľavo. Pokračuje okolo ďalšej studničky pod osadou U Matejov stále po spevnenej ceste až do lokality Korýtka. Tu sa spevnená cesta mení na lesnú a cez lokality Hladná (križuje tu žltý turistický chodník 8586), popod Rybničiská, Pod Bukovinou alebo Pitovská (tu sa napája miestny modrý chodník a trasa červeného chodníka sa opäť vracia na spevnenú cestu) až do Sedla Adamkov (Odpočívadlo), kde končí. V závere križuje tok Papradnianky. Zo Sedla Adamkov (Odpočívadlo) je možné vrátiť sa do miestnej časti Podjavorník po zelenom chodníku Z1. Domáci a znalí terénu, nielen túto trasu využívajú na bežkovanie. Značenie v teréne nezistené.

Modrý chodník. Začína na parkovisku v miestnej časti Podjavorník. Pokračuje stúpaním popod osadu Chuchmálovci do lokality Dolná Okružná (spolu s červeným chodníkom), kde odbočuje po spevnenej ceste prudko vľavo. Ďalej prechádza ponad osadu U Ševcvo, lokalitu Balážov (tu križuje žltý turistický chodník 8586) a pokračuje do lokality Pod Bukovinou, kde napojením na červený chodník končí. Odtiaľ je možné pokračovať do miestnej časti Podjavorník najskôr po červenom chodníku a zo Sedla Adamkov (Odpočívadlo) po zelenom chodníku Z1. Značenie v teréne nezistené.

Zelený chodník Z1. Začína na parkovisku v miestnej časti Podjavorník. Kopíruje modrú cyklotrasu (2307) do Sedla Adamkov (Odpočívadlo), kde končí. Značenie v teréne preverené na trase Podjavorník – Sedlo Adamkov (Odpočívadlo).

Zelený chodník Z2. Začína na rázcestí juhovýchodne od osady U Matejov (lokalita Ráztoka). Stúpa cez osadu Mikušovci, cez lokality U Putaja a Sihla až na Veľký Javorník (1.071,5m ). Značenie v teréne nezistené.

Zelený chodník Z3. Začína na autobusovej zastávke v lokalite Pred Ostravicami, na hlavnej ceste do miestnej časti Podjavorník. Odtiaľ stúpa do lokality Cisová, ďalej cez osadu Gumovci a juhovýchodne od osady Pri Skale sa napája na žltý chodník a končí. Značenie v teréne nezistené.

Žltý chodník. Začína na parkovisku v miestnej časti Podjavorník. Odtiaľ pokračuje po žltom turistickom chodníku (8586) ku krížu, pred ktorým odbočuje vľavo a stúpa po prístupovej ceste okolo studničky do osady Kržeľ (tu začína okruh). V osade odbočuje vpravo a prechádza popod osadu Horná Kržeľ, odbočuje vľavo a stúpa okrajom zjazdovky, neskôr po lesnej ceste do lokality Javoričie (Na hodinách). Tu sa napája na modrý turistický chodník (2695) a pokračuje južným smerom popod Kaniakovu skalu (1.028,0m) nad osadu Pri Skale. Tu odbočuje vľavo a lesnou cestou klesá do osady Pri Skale. Z nej pokračuje severným smerom späť do osady Kržeľ. Z osady Pri Skale je možné pokračovať juhovýchodným smerom lesnou cestou asi 350m a tu odbočiť vľavo a napojiť sa na zelený chodník Z3. Týmto chodníkom sa dá zísť na autobusovú zastávku v lokalite Pred Ostravicami. Značenie v teréne čiastočne preverené.