Malolednické nekonečno

Malolednické nekonečno

Miestny turistický chodník bol otvorený v roku 2015. Orientačné betónové stĺpiky s chotárnymi názvami a nadmorskou výškou boli osadené v rokoch 2013-2015. Stĺpiky darovalo a osadilo OZ Kiapeška. Na celej trase chodníka je osadených 34 orientačných stĺpikov. Celý okruh bol pôvodne koncipovaný ako cyklotrasa. Celková dĺžka okruhu je 27km a prevýšenie 270m, spolu s „Vlčou skratkou“ je to viac ako 30km. Skladá sa z dvoch častí. Prvá (severozápadná) časť má dĺžku 11km, druhá (juhovýchodná) meria 16km. Druhá časť sa dá skrátiť asi o tretinu tzv. „Vlčou skratkou“ od stĺpika Borovec cez Vlčiu jamu (4km). Celá trasa má tvar ležatej osmičky so stredom v obci Malé Lednice, preto dostal chodník názov Malolednické nekonečno.

Opis severozápadnej časti: Od obecného úradu trasa vedie na juhozápadný koniec obce, kde za krásnym súborom pivničiek treba odbočiť doprava. Nad posledným z domov sa nachádza prvý stĺpik (Na háji). Od obecného úradu je vzdialený asi 460m (9min). Pokračuje stúpaním po poľnej ceste a prichádza k stĺpiku Chrcholínec (750m – 18min). Odtiaľ pokračuje 290m (4min) ponad ohradu farmy severozápadným smerom cez lesík k stĺpiku Nad briežky a ďalej už viac severným smerom (700m – 12min) k stĺpiku Držínska (vraj v týchto miestach pôdu vlastnil – držal pán). Tu sa v lese nachádza rovnomenná studnička, ku ktorej treba odbočiť do lesa. Z nej sa trasa napája na modrý turistický chodník (2694) a pokračuje po ňom najskôr prudším stúpaním, neskôr už miernejším k stĺpiku v sedle Vráta (660m – 23min). V sedle sa nachádzajú pekné skalné útvary Vráta a Skala vo Vrátach. Za týmto sedlom pokračuje modrý chodník doprava, ale naša trasa klesá po lesnej ceste asi 1,2km (20 minút) k spevnenej ceste a následne odbočuje vpravo do dolinky, kde je naľavo chata so zelenou strechou. Touto dolinkou stúpa po lesnej ceste (2,1km – 50min) až sa opäť napojí na modrý chodník (2694), po ktorom pokračuje až ku prístrešku. Pri ňom sa treba vrátiť asi 50m a pokračovať južným smerom po východnom svahu vrchu Tisová (732,5m) po lesnej ceste k stĺpiku Společná skala (Kriepne – podľa škriepok o hranicu chotára troch obcí: Malé Lednice, Veľká Čierna a Prečín) (700m – 15min). Naľavo v lese sa nachádza skalný útvar Rakytová skala a kúsok od chodníka prameň Madziná. Od neho pokračuje ďalej cez lúku k stĺpiku Madziná (360m – 10min), nad lúkou vchádza doprava do lesa a smeruje k stĺpiku Pod Cisovú (Pod Holotovú jaskyňu) (300m – 5min), ktorá sa nachádza v týchto miestach v skalách nad cestou, spolu s útvarom Previs v Skálí). Odtiaľ rovnakým smerom pokračuje okolo stĺpiku Kopanice (Ihrisko) (300m – 5min) ponad Hornanské močidlá naľavo k stĺpiku Makovisko (700m – 12min). K nemu sa treba vydať vpravo a vrátiť sa nazad. Chodník následne pokračuje vľavo cez lesík so stĺpikom Solárov tál (260m – 4min), ďalej cez lúku so stĺpikom Za piesky (390m – 6min), cez ďalší lesík k stĺpiku Za dzielom (250m – 4min) a už po lúke schádza na severný okraj obce ku stĺpiku Prietrž (670m – 10min). Od neho sa po spevnenej ceste (pôvodne trasa viedla pravdepodobne okolo futbalového ihriska) vracia do stredu obce a prechádza okolo stĺpikov Nad cigáni (kedysi v týchto miestach, vtedy za obcou, bola malá osada s 3 či 4 drevenými domcami, v ktorých žili Cigáni) (340m – 5min) a Mockový jarek (290m – 4min). K obecnému úradu od stĺpika Mockový jarek je to už iba 270m a 4min.    

Opis juhovýchodnej časti: Od obecného úradu chodník vedie k hlavnej ceste, kaplnku Sedembolestnej Panny Márie má po pravej strane, prechádza hlavnú cestu a pokračuje stúpaním k stĺpiku Ukačove (názov podľa vlastníka pozemku v týchto miestach) (590m – 16min). Za elektrickým stožiarom vchádza do lesa a pokračuje k stĺpiku Jánošíkove skalky (620m – 16min), nad ktorým sa nachádzajú Jánošíkove skalky (odbočka doľava ku skalám asi 80m – 3min). Odtiaľ stále rovnakým smerom k stĺpikom Dedinská (310m – 7min) a Borošovec (190m – 3min). Tu sa treba vydať vpravo a za lúkou pokračovať okolo nej doľava k stĺpiku Pred surovie (820m – 17min). Chodník potom stúpa približne po hrebeni južným smerom k stĺpiku Obrúbená (870m – 25min) a stále ďalej po hrebeni, neskôr po pravom svahu prichádza okolo stĺpiku Dlhá (je v svahu napravo nad cestou) (950m – 22min) k stĺpiku Čutková (v týchto miestach vraj čudák zavraždil kňaza) (570m – 11min). Kúsok za ním sa pod skalou nachádza ešte stĺpik Pod skalu (180m – 5min). Od neho sa treba vrátiť a pokračovať Suchou dolinou okolo stĺpiku Žliabky s prameňom Pod Žliabky (160m – 2min) a Košariská (540m – 8min) okolo Prameňa otca Juraja Vrtíka pod kaplnkou Ružencovej Panny Márie, okolo stĺpiku Pri dolnej vode s prameňom (1km – 15min) až k ústiu doliny. Tu chodník odbočuje vľavo a cez osadu Trstená a pokračuje ku kameňolomu, ktorým prechádza. Za ním pokračuje vpravo a prichádza k Čierňanskému rybníku. S rybníkom po pravej strane pokračuje k hlavnej ceste do sedla nad obcou Malé Lednice. Nad obcou je vyhliadkové miesto s tabuľami s popisom okolia. Od neho treba pokračovať po lúke k futbalovému ihrisku a späť do stredu obce. Od stĺpiku Pri Dolnej vode až do Malých Ledníc je trasa dlhá 8,2km a prejsť sa dá za 2hodiny a 20minút).

Vlčia skratka: Od stĺpiku Borošovec treba pokračovať opačným smerom (severovýchodne) dolinou okolo stĺpikov Ovsená (Staré ihrisko – tu sa vraj niekedy začal hrávať futbal) (630m – 12min), Kočacá (440m – 8 min), Vlčia jama (azda tu niekedy žili vlci) (140m – 2min) a Dolina (520m – 9min). Tu sa nachádzajú dva pramene: Halková a Pri Vidošovej. Za ňou treba pokračovať dolinkou vľavo okolo stĺpika Doliny (300m – 5min) a stúpať ďalej po poľnej ceste vpravo ku stĺpiku Lúčky (950m – 18min). Odtiaľ chodník už len klesá, prechádza hlavnú cestu a pokračuje do stredu obce (1,1km – 16min).