Previs v Skálí – Malé Lednice

Previs v Skálí – Malé Lednice

Poloha: Nachádza sa v celku Súľovské vrchy (podcelok Súľovské skaly), v katastri obce Malé Lednice.

Nadmorská výška: 650m.

Ochrana: Nevyhlásená prírodná pamiatka.

Opis: Dlhý a tajomný skalný previs miestnymi nazývaný Za scenú (v Zozname slovenských jaskýň je uvedený pod názvom Previs v Skálí). Nachádza sa približne v strede Hornanského skália. Previs bol využívaný počas SNP, počas 2.svetovej vojny bol pod ním úkryt pre dobytok, aby ho nerekvirovali. Nachádza sa východne od vrchu Tisová (732,5m).

Prístupnosť: My sme sa k previsu dostali, keď sme sa vracali z vrcholu a odbočili sme po čitateľnom chodníku z hrebeňa, vedúceho k lúke Madziná, asi v polke zostupu vpravo. Popod tento vrch sme pokračovali asi 7 minút až k miestu, kde sa po ľavej ruke pod nami vynímal mohutný skalný previs. Zišli sme okolo neho až k chodníku Malolednického nekonečna.