Rakytová skala – Malé Ladnice

Rakytová skala – Malé Ladnice

Keď sa vydáme z Malých Ledníc popod hrebeň s vrchmi Dúpna (701,9m), miestnymi nazývaný Kohelnica a Tisová (732,5m) po ľavej ruke približne severným smerom, prídeme na lúku s názvom Madziná k orientačnému stĺpiku Malolednického nekonečna. Na dolnom konci lúky Madziná sa nachádza po pravej strane malý prameň. Keď ho prekročíme a začneme stúpať lesom do pravého svahu, po krátkej chvíli prídeme k skalnému útvaru Rakytová skala. Nachádza sa v katastri obce Malé Lednice.