Jánošíkove skalky – Malé Lednice

Jánošíkove skalky – Malé Lednice

Súbor niekoľkých skál sa nachádza na miestnom chodníku Malolednické nekonečno nad orientačným stĺpikom s rovnomenným názvom. V týchto miestach je vraj zakopaný Jánošíkov poklad. Tu na jednej zo skál podľa povesti zbojník Juraj Jánošík aj spával a strážil poklad pred chamtivcami a darebákmi. Vraj sem chodieval aj dávno po tom ako ho obesili za rebro na hák. Skalky sa nachádzajú južne od obce Malé Lednice a najrýchlejší prístup k ním je po trase Malolednického nekonečna od hlavnej cesty nad cintorínom cez lokalitu Ukačove. Trasa k nim je dlhá približne 900m. Na odbočke z chodníka je osadená na strome vitrínka so soškou Panny Márie.