Malé Lednice

Malé Lednice

Poloha

Obec leží v Súľovských vrchoch v Domanižskej kotline na brehoch Lednického potoka.

Najvyšší bod: Kóta 835,0m v lokalite Rovné.

Najnižší bod: Potok Rybníček pri výtoku z katastra obce (397m).

História obce

Obec založená na zákupnom práve sa prvýkrát spomína v roku 1339 ako terra Lednicz (ďalšie názvy: 1384 Lednycza, 1385 Kislednic, 1510 Nag Lednycze, 1720 Lednicze, 1773 Bestercz Lednicz, 1808 Bestercze Lednicz, 1873 Lednice, 1877 Lednic, 1907 Kislednice, 1920 Lednica, 1927 Malé Lednice). Zemianska obec patrila panstvu Považská Bystrica, hodnosť dedičných richtárov zastávali členovia rodiny Vilčkovcov-Vlčkovcov. V roku 1598 mala obec 28 domov, v roku 1720 mala 13 daňovníkov, v roku 1784 mala 76 domov, 88 rodín a 483 obyvateľov, v roku 1828 mala 48 domov a 411 obyvateľov, v roku 1869 mala 423 obyvateľov, v roku 1880 mala 402 obyvateľov, v roku 1890 mala 401 obyvateľov, v roku 1900 mala 456 obyvateľov, v roku 1910 mala 476 obyvateľov, v roku 1921 mala 462 obyvateľov, v roku 1930 mala 546 obyvateľov, v roku 1940 mala 588 obyvateľov, v roku 1948 mala 533 obyvateľov, v roku 1961 mala 698 obyvateľov, v roku 1970 mala 651 obyvateľov a v roku 2014 mala 503 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, začiatkom 20.storočia tu bol rozvinutý chov oviec a ťažných koní, obyvatelia sa zaoberali aj remeslami (tkáčstvo a pod.). V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v podnikoch v Považskej Bystrici a Rajci. Obec sa osamostatnila v roku 1990, dovtedy bola časťou obce Domaniža.

História osídlenia územia

V lokalite Charubina sa našiel segment prevliečky na postroj koňa z obdobia strednej laténskej doby až neskorej laténskej doby (275 p. n.l. – 0). V tejto lokalite sa tiež našiel dávnoveký urnový háj a bolo v ňom odkrytých 45 popolnicových hrobov z obdobia strednej bronzovej doby (1.600 p. n.l. – 1.200 p. n.l.) z okruhu lužickej kultúry. Neskôr tu pravdepodobne bola obec, ktorá zanikla. V lokalite Makovisko-Kaskády sa našlo niekoľko črepín starých nádob.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnky: Sedembolestnej Panny Márie, Ružencovej Panny Márie.

Kríž: Chrcholínec.

Ľudová architektúra.

Pamätník obetiam 1.svetovej vojny.

Doliny: Suchá dolina, Široká.

Pramene: Otca Juraja Vrtíka, Pod Žliabky.

Skalné útvary: Biela, Jánošíkove skalky, Kostol, Na žiarci, Okno, Pod Bielu, Pod skalu, Rakytová skala, Rohačky, Skala vo Vrátach, Společná skala (Kriepne), Vráta, Vrchlaz.

Jaskyne: Previs v Skálí.

Cyklotrasa: 024.

Malolednické nekonečno.

Turistické chodníky KST: 2694, 2742a.