2742a (Z Domaniže do Fačkova)

Orientačné miesta: Domaniža (bus, 391m) – Domaniža, strelnica (425m) – Šibeničná (785m) – Fačkov (bus, 536m).

Dĺžka: 6,7km.

Čas prechodu: 2 hodiny 15 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 445m/klesanie 280m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník je pokračovaním modrého chodníka z Vrchteplej (2694). Začína v centre Domaniže. Nachádza sa tu kostol Svätého Mikuláša, biskupa s Mariánskym stĺpom, kalváriou a pamätníkom. Nad kostolom sa nachádzajú chránené stromy Domanižské lipy. Prechádza cez rieku Damanižanka a pokračuje asi 300m po štátnej ceste. Odbočuje vpravo a pomedzi domy pokračuje okolo futbalového ihriska. Na konci ulice začína stúpať do lesa a vychádza na hrebeň nad Suchú dolinu, do ktorej sú pekné výhľady. Tu prechádza okolo kríža a ďalej stúpa. Prechádza okolo Jaskyne na Líščej a vrch Šibeničná (822,0m) obchádza zo severu. Ďalej pokračuje prudším klesaním lesnými a poľnými cestami do Fačkova, kde končí. Z Fačkova je možné pokračovať po modrom chodníku (2742b) až na vrchol Kľaku (1.351,6m).