Kalvária v Domaniži

Kalvária v Domaniži

Kalvária v Domaniži bola vybudovaná v roku 2010. Štrnásť drevených zastavení je umiestnených po ľavej strane širokého betónového schodiska vedúceho ku kostolu Svätého Mikuláša, biskupa. Krížová cesta má jednoduchú konštrukciu, na nosnej lište je pripevnený kríž. Nad ním je tabuľka s poradovým číslom a pod ním tabuľka s názvom zastavenia. Všetko je zhotovené z dreva a osadené pomocou dvoch kovových stĺpov do betónového základu. Zastavenia sú umiestnené vždy v dvojici na medzipodeste schodiska. Kalvária sa nachádza v strede obce pri rímskokatolíckom kostole Svätého Mikuláša, biskupa.