Kalvária v Považskej Bystrici

Kalvária v Považskej Bystrici

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Kalvária bola postavená v klasicistickom štýle na vrchu, v minulosti nazývanom Háj, ktorý sa nachádzal nad kopcom zvaným Kamenec. Postavená bola z darov obyvateľov mesta v rokoch 1805-1807 v niekoľkých etapách. V prvej etape v rokoch 1805-1806 bola postavená vrcholová Kaplnka svätej Márie Magdalény. Bolo to počas pôsobenia farára Jozefa Bobosséka (Bobošíka), ktorý položil aj jej základný kameň. Interiér bol pôvodne vymaľovaný v hnedej, bielej a ružovej farbe, víťazný oblúk bol zdobený pásom geometricky usporiadanej pásky. Kaplnka bola postavená z kvalitného lomového kamenného muriva, strechu pokrýval šindeľ. V roku 1806 boli postavené tri kamenné kríže a sochy. Súsošie Ukrižovania bolo pôvodne jedným zo zastavení. Pôvodne ho tvorili tri kríže z pieskovca, reštaurované v roku 1863. Dva bočné kríže boli postavené na vysokých sokloch a niesli sochy ukrižovaných lotrov. V strede na široko komponovanom kazetovanom podstavci bol kríž s korpusom ukrižovaného Krista, pod ktorým bol reliéf svätej Márie Magdalény. Naľavo stála socha Panny Márie a napravo socha svätého Jána Evanjelistu. Zachovali sa soklové kazetované časti, z plastík sa nezachovala žiadna. Zastavenia krížovej cesty vtedy ešte neexistovali, boli postavené postupne v druhej etape v rokoch 1815-1882. Vtedajšia obec Považská Bystrica sa 8.7.1807 zaviazala Kalváriu udržiavať. Zmluvu za obec podpísal vtedajší richtár Tomáš Lovíšek. Pôvodne bola Kalvária súborom 14 samostatných sakrálnych stavieb, z toho 13 kaplniek (12 zastavení krížovej cesty a vrcholová Kaplnka svätej Márie Magdalény) predstavujúcich výjavy z ukrižovania Ježiša Krista a súsošia Ukrižovania. Zastavenia krížovej cesty mali podobu malých hranolových stavieb so stanovými strechami, s výjavmi jednotlivých zastavení umiestnenými v ich nikách. Boli ukončené profilovanou korunnou rímsou a zaklenuté valenou klenbou so stlačeným oblúkom s podkasanými pätkami. Kalvária bola rekonštruovaná v 2.polovici 19.storočia. Posledná podstatná úprava Kalvárie prebehla v roku 1937. Stavebné úpravy boli zverené staviteľovi Rudolfovi Juráčkovi ml. Vrcholová kaplnka bola pokrytá plechovou krytinou a vymaľovaná. Do kaplniek boli zakúpené nové obrazy, pred ktoré boli osadené ochranné mreže. Po 2.svetovej vojne začali objekty Kalvárie chátrať, zo zastavení sa zachovalo iba 9 kaplniek, aj to značne zničených. Pôvodné plechové výjavy krížovej cesty sa v kaplnkách nachádzali ešte v 50.rokoch 20.storočia. V rovnakom období bola medzi kaplnky zastavení vysadená trojradová priama gaštanová aleja. Kamenné 6-figurálne súsošie Ukrižovania bolo zničené v 60.rokoch 20.storočia. Najviac bola Kalvária zdevastovaná a zničená v 70.-80.rokoch 20.storočia. V 90.rokoch 20.storočia bolo demontované a prenesené do Kostola navštívenia Panny Márie v meste. S prípravou a realizáciou obnovy sa začalo v roku 2004 spracovaním prípravnej a následne projektovej dokumentácie. V roku 2007 prebehol architektonicko-historický výskum a v rokoch 2012-2013 reštaurátorský výskum vrcholovej kaplnky. Pri reštaurovaní Kalvárie boli najskôr odstránené náletové dreviny a les zakrývajúci plochu Kalvárie. V rokoch 2016-2017 bola opravená vrcholová Kaplnka svätej Márie Magdalény a postupne všetky zastavenia. Dolné zastavenia boli ešte v pomerne zachovalom stave, v hornej časti z troch zastavení zostali už iba základy a zvyšné dve boli celkom zničené. Domurovali sa chýbajúce časti zastavení s rešpektovaním ich architektonických detailov, kaplnky sa omietli a natreli náterom a ich vnútro sa vyložilo jednoduchou pieskovcovou dlažbou. Úplne zdeštruované zastavenia sa rekonštruovali ako tvarové a materiálové kópie zachovaných zastavení na pôvodnom pôdoryse. Zastavenia sú označené drevenými reliéfmi s rímskymi číslicami. Keďže zo súsošia sa zachovalo iba minimum fragmentov, boli na jej mieste postavené tri drevené minimalistické kríže (tvoria 12.zastavenie). Nakoniec bol dokončený kamenný chodník medzi jednotlivými zastaveniami. Po stranách Kalvárie bola vysadená lipová aleja. Kalvária po tejto rozsiahlej rekonštrukcii opäť slúži svojmu pôvodnému sakrálnemu účelu. Nachádza sa nad Považskou Bystricou, nad starým cintorínom, východne od centra mesta.

Národnú kultúrnu pamiatku tvoria viaceré pamiatkové objekty:

Kaplnka. Kaplnka Svätej Márie Magdalény.

Kaplnka krížovej cesty I. Kaplnka (1.zastavenie) bola postavená v rokoch 1808-1815. Opravená bola v rokoch 2016-2017.

Kaplnka krížovej cesty II. Kaplnka (2.zastavenie) bola postavená v rokoch 1808-1815. Opravená bola v rokoch 2016-2017.

Kaplnka krížovej cesty III. Kaplnka (3.zastavenie) bola postavená v rokoch 1808-1815. Opravená bola v rokoch 2016-2017.

Kaplnka krížovej cesty IV. Kaplnka (4.zastavenie) bola postavená v rokoch 1808-1815. Opravená bola v rokoch 2016-2017.

Kaplnka krížovej cesty V. Kaplnka (5.zastavenie) bola postavená v rokoch 1808-1815. Opravená bola v rokoch 2016-2017.

Kaplnka krížovej cesty VI. Kaplnka (6.zastavenie) bola postavená v rokoch 1808-1815. Opravená bola v rokoch 2016-2017.

Kaplnka krížovej cesty VII. Kaplnka (7.zastavenie) bola postavená v rokoch 1808-1815. Opravená bola v rokoch 2016-2017.

Kaplnka krížovej cesty VIII. Kaplnka (8.zastavenie) bola postavená v rokoch 1808-1815. Opravená bola v rokoch 2016-2017.

Kaplnka krížovej cesty IX. Kaplnka (9.zastavenie) bola postavená v rokoch 1808-1815. Opravená bola v rokoch 2016-2017.

Kaplnka krížovej cesty X. Kaplnka (10.zastavenie) bola postavená v rokoch 1808-1815. Opravená bola v rokoch 2016-2017.

Kaplnka krížovej cesty XI. Kaplnka (11.zastavenie) bola postavená v rokoch 1808-1815. Opravená bola v rokoch 2016-2017.

Kaplnka krížovej cesty XII. Kaplnka (13.zastavenie) bola postavená v rokoch 1808-1815. Opravená bola v rokoch 2016-2017.