Kaplnka Svätej Márie Magdalény v Považskej Bystrici

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Vrcholová kaplnka Svätej Márie Magdalény bola postavená v klasicistickom slohu v rokoch 1805-1806 ako prvý objekt Kalvárie. Základný kameň položil miestny farár Jozef Bobossék (Bobošík). V roku 1806 ju vysvätil prečínsky dekan Ján Hôrka. Opravovaná bola v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1937 a 2016-2017. Vrcholová kaplnka je kamenná jednopriestorová, jednoloďová prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom. Prístupná je dvoma betónovými schodíkmi. Loď má okenné otvory. Nad loďou je sedlová strecha so sanktusníkom ukončeným cibuľou a pokrytá plechovou krytinou. Stavba je ukončená rímsou. Nachádzajú sa v nej tri oltáre a zvon vo vežičke. Koncom 20.storočia bola kaplnka v dezolátnom stave, strecha bola deravá, bočné múry boli po oboch stranách tiež deravé a vežička bola na spadnutie, čo dokladajú dobové fotografie. Celý areál kaplnky bol zarastený stromami a kríkmi. Pri rekonštrukcii v rokoch 2016-2017 bola najskôr opravená strecha a následne spevnené obvodové múry. Na nový krov sa osadila plechová krytina. Objekt sa odvodnil, zarovnala sa podlaha interiéru, domurovali sa okenné otvory a vstup, schodíky pred kaplnkou, vymurovala sa klenba, opravili omietky. Reštaurátori vykonali retuš ornamentálnej výzdoby. Nová vežička je drevená, kríž na streche pochádza z pôvodnej kaplnky. Priniesol ho občan, ktorý ho pred rokmi zachránil. Je to ústredná vrcholová kaplnka Kalvárie v Považskej Bystrici.