Kaplnka svätej Anny v Prečíne

Kaplnka svätej Anny v Prečíne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2022. Klasicistická rímskokatolícka kaplnka zasvätená svätej Anne bola postavená v roku 1758. V tom čase už v obci stál kostol, ale nachádzal sa na návrší a bol k nemu, najmä v zime a počas daždivého počasia, ťažký prístup. Preto, aby mali veriaci cez pracovné dni uľahčený prístup na svätú omšu, postavili túto kaplnku na vŕšku oproti fare. Pre farára to bolo tiež uľahčenie, pretože mal nablízku Sviatosť Oltárnu a olejky na pomazanie chorých. Chodník z farskej budovy do kaplnky bol krytý strieškou. Biskupský úrad dovolil kaplnku postaviť s podmienkou, že farár nebude celebrovať svätú omšu v kaplnke v nedeľu a vo sviatky. Kaplnku dali postaviť miestny kňaz Adam Christoforský, ktorý zo svojich peňazí financoval hrubú stavbu a paramenty, gróf Pavol Balaša, ktorý poskytol na stavbu vápno a cibórium z medi, a Juraj Šurába, ktorý dal vyhotoviť oltár. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutá krížovými klenbami. Fasáda je členená lizénovým rámom. Hlavný barokový oltár pochádza z konca 18.storočia a prícestná socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1796. V strede oltára bola krásna ikona svätej Anny. Nad bohostánkom, ktorý bol zvnútra pozlátený a zvonku postriebrený, sa týčil drevený kríž s tŕňovou korunou. Pred oltárom bola lampa, ale nesvietila. Krstiteľnica bola v múre na evanjeliovej strane vo forme skrinky. Jej dvierka zdobil obraz Jána Krstiteľa. Kaplnka mala klenbu, dve väčšie okná a jedno menšie okno za oltárom. V paramentári za oltárom sa ukladali bohoslužobné predmety. Paramentár sa zachoval dodnes. Je v sakristii, kde slúži svojmu účelu. Pôvodná bočná veža bola drevená s dvoma zvonmi. Mala tvar pyramídy a výšku 10m, celá veža aj so základom merala 24m. Prístup k zvonom bol odzadu po schodoch, ale mohlo sa zvoniť aj zo zeme. Vo farskej kronike sa ale uvádza, že zvony boli tri. Prvý zvon bol odliaty v roku 1778 a stálo na ňom: „Svätá Anna a Svätý Ján, orodujte za nás“. Druhý zvon bol odliaty v roku 1759. V jeho strede bol nápis: „Ruka najvznešenejšej Matky objíma Ježiša“. Tretí zvon obsahoval obraz Ježiša Krista. Všetky tri sa zachovali vďaka Antonovi Révayovi. Kaplnka bola upravovaná v roku 1830. V roku 1886 zhorela strecha aj s vežou kaplnky. Roztavili sa aj všetky zvony. V tom istom roku bola postavená murovaná veža a kaplnka bola upravená. V roku 1909 dostala kaplnka súčasnú podobu. Boli ponechané iba múry zo smeru od Bodinej a pri veži. Všetko ostatné bolo zbúrané a kaplnka bola rozšírená do dnešných rozmerov. V roku 1904 boli na vežu osadené hodiny, opravená bola aj v roku 1928, v roku 1930 do veže nové zvony. Sakristia bola pristavaná v roku 1946. Pred kaplnkou stojí kríž a pri kaplnke bola v roku 1996 postavená lurdská jaskyňa. V roku 1999 bola opravená a namaľovaná fasáda. Opravovaná bola aj v rokoch 2007 a 2013. Je to jednoloďová a jednovežová stavba s pôdorysom v tvare L. Stojí severne od stredu obce kúsok za odbočkou na ľavej strane cesty smerom na Bodinú.