Podskalie

Podskalie

Poloha

Obec leží v Súľovských vrchoch v Podmanínskej pahorkatine.

Najnižší bod: Roháč (720,2m).

Najvyšší bod: Podskalský potok pri výtoku z katastra obce (350m).

História obce

História osídlenia územia obce siaha pravdepodobne až do obdobia útokov Tatárov v rokoch 1241- 1250, kedy sa na jej území a v okolí začali usídľovať prví slovanskí predkovia. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1330 ako Egedhazasnadasd. Vtedy sa v zmienke o určení chotárnych hraníc obec spomína ako possesio (obec). Ďalšie názvy: 1467 Podzkale, 1473 Poczkale, 1496 Podzkalye, 1773 Podskalje. Pôvodne bola obec majetkom Nitrianskej diecézy, neskôr (koncom 14.storočia) prešla do vlastníctva zemianskej rodiny Lieskovských, začas panstvu Košeca, potom rôznym zemanom (napríklad príslušníkom rodu Borčických na prelome 16. a 17.storočia alebo rodu Trsťanských). V roku 1598 mala obec 27 domov, v roku 1784 mala 51 domov, v roku 1848 mala 46 domov, v roku 1869 mala 239 obyvateľov, v roku 1880 mala 262 obyvateľov, v roku 1900 mala 276 obyvateľov, v roku 1910 mala 268 obyvateľov, v roku 1921 mala 298 obyvateľov, v roku 1930 mala 283 obyvateľov, v roku 1940 mala 310 obyvateľov, v roku 1948 mala 310 obyvateľov, v roku 1950 mala 322 obyvateľov, v roku 1961 mala 355 obyvateľov, v roku 1970 mala 326 obyvateľov a v roku 2016 mala 124 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Začiatkom 20.storočia väčšina obyvateľstva odchádzala na sezónne poľnohospodárske práce do Čiech. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Považskej Bystrici a v Púchove. Do roku 1993 bola obec súčasťou obce Lieskov. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 bola pôvodná obec zrušená a vznikli tri samostatné obce: Podskalie, Dolný Lieskov a Horný Lieskov.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnky: Kaplnka Panny Márie Snežnej, Kaplnka Panny Márie, Božia muka nad obcou, Kaplnka Svätého Jána Nepomuckého.

Kostol Svätého Martina Biskupa z Tours.

Ľudová architektúra.

Pamätník obetiam vojen.

Dolina Zákopčie.

Dub pri kaplnke.

NPR Podskalský Roháč.

Prameň Hornianky.

Skalné okná na Podskalskom Roháči.

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.

Cyklotrasy: 5313, 8312.

Chodník Podskalský Roháč.

Náučný chodník „popod Skálie“.

Turistický chodník KST: 5584.