Skalné okná na Podskalskom Roháči – Podskalie

Skalné okná na Podskalskom Roháči – Podskalie

Na Podskalskom Roháči v NPR Podskalský Roháč sa nachádza niekoľko skalných okien. Prvé skalné okno s názvom Myšacia diera sa nachádza na Chodníku Podskalský Roháč. Je to úzka štrbina, ktorú musí návštevník preliezť, aby mohol pokračovať po chodníku. Dá sa ale obísť pomocou lana cez skaly. Druhé skalné okno, v tomto prípade skôr skalná brána sa nachádza kúsok za záverom chodníka. Treba k nemu zísť niekoľko metrov doprava pod skaly, na ktorých chodník končí. Je to úzka štrbina v skale, ktorou sa dá prejsť. Nad ním sa na chodníku ukrýva ďalšie malé skalné okno. Posledné skalné okno, ktoré sme objavili, je výraznejšie a nachádza sa kúsok za chodníkom v smere na najvyšší bod. Je to pekný skalný útvar. Skalných okien sa tu môže nachádzať oveľa viac. Treba mať len oči otvorené.