Počarová

Počarová

Poloha

Obec leží v Súľovských vrchoch.

Najvyšší bod: Tarabová (616,3m).

Najnižší bod: Potok pretekajúci obcou pri štátnej ceste (349m).

História obce

Obec sa spomína v roku 1466 ako Zpocernoci Lhotta (ďalšie názvy: 1471 Pocherova Lhota, 1498 Pocharowa Lhota, Poczarowa, 1500 Pocharowa Lehotha, 1773 Poczarowa). Patrila panstvu Bystrica, časť rodine Kartuzovcov a Brigantovcov. V roku 1598 mala 8 domov, v roku 1720 mala 11 daňovníkov, v roku 1784 mala 25 domov, 25 rodín a 159 obyvateľov, v roku 1828 mala 25 domov, v roku 1869 mala 151 obyvateľov, v roku 1880 mala 87 obyvateľov, v roku 1890 mala 96 obyvateľov, v roku 1900 mala 116 obyvateľov, v roku 1910 mala 118 obyvateľov, v roku 1921 mala 121 obyvateľov, v roku 1930 mala 128 obyvateľov, v roku 1940 mala 160 obyvateľov, v roku 1948 mala 167 obyvateľov, v roku 1961 mala 205 obyvateľov a v roku 1970 mala 216 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 20.storočí väčšina obyvateľstva pracovala v Považskej Bystrici. Samostatná obec bola v roku 1976 pričlenená k obci Prečín a do roku 1992 bola jej miestnou časťou. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.9.1992 sa osamostatnila.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnka na cintoríne.

Kríže: Pod Počarovou, V lokalite Medené.

Ľudová architektúra.

Prameň pod Počarovou.

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.