Ľudová architektúra v Počarovej

Ľudová architektúra v Počarovej

V obci sa zachovalo niekoľko zrubových ľudových domov a hospodárskych stavieb na kamennej podmurovke. Nachádzajú sa najmä na hornom konci obce.