Kostol nanebovzatia Panny Márie vo Vrábľoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorománsky trojloďový rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie postavený v rokoch 1899-1911. Okrem veže obsahuje murivo starého kostola z roku 1561. Upravovaný bol v rokoch 1993-1994. Jednovežová stavba s transeptom a pôdorysom v tvare latinského kríža. Autorom stavby je Viktor Czigler. Štíhla kostolná veža je odklonená z pôvodnej polohy o poldruha metra. Odklon spôsobil chybný projekt v časti postavenej z materiálu pochádzajúceho z predchádzajúceho chrámu. Nachádza sa na ulici Hlavná.

Cestný most v Kluknave

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Drevený krytý cestný most z roku 1832 cez Hornád. Je to jeden z najstarších historických mostov na Slovensku. V roku 1985 bol zrekonštruovaný. Je zo smrekovcového dreva. Dlhý je 32m. Krytý je sedlovou šindľovou strechou. Slúžil Krompašsko-hornádskej a neskôr Rimamuránsko-šalgótarjanskej akciovej spoločnosti. Nachádza sa v lokalite Štefánska huta.