Územia európskeho významu

Na území okresu Gelnica sa nachádza 9 území európskeho významu. Aboď (SKUEV0925) Folkmarská skala (SKUEV0351) Helcmanovská bučina (SKUEV0929) Hnilecké rašeliniská (SKUEV0354) Kloptaň (SKUEV0919) Prostredná dolina (SKUEV0926) Starovodské jedliny (SKUEV0344) Stredný tok Hornádu (SKUEV0928) Zbojnícka dolina (SKUEV0924)

Lipa v obci Kojšov

Za chránený strom boli vyhlásené v roku 1996. Päť exemplárov lipy malolistej s výškou 21-25m, obvodom kmeňa 241-337cm, priemerom koruny 10-14m a vekom viac ako 200 rokov. Chránené sú z vedeckých, krajinotvorných, historických a estetických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Kojšov v areáli školy v prírode na pravom brehu potoka.

Lipa v Gelnici

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa malolistá s výškou 26m, obvodom kmeňa 410cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 200 rokov. Predstavuje významný biologický, estetický a historický prvok. Chránená je z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa vedľa tolerančného kostola v Gelnici.

Roľnícky dvor Čičmany 138 (Drevenica a humno Ondreja Gregora)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Nachádza sa v centrálnej časti Pamiatkovej rezervácie ľudového staviteľstva na ulici Hlavná 138. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v roku 1921. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stodola. Zrubová stodola (mlat, záčin, chliev, maštaľ) z roku 1921. Upravovaná bola v rokoch 1993-1994. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí vo východnej časti dvora pri dome č.138.