Roľnícky dvor Čičmany 138 (Drevenica a humno Ondreja Gregora)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Nachádza sa v centrálnej časti Pamiatkovej rezervácie ľudového staviteľstva na ulici Hlavná 138. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v roku 1921. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola. Zrubová stodola (mlat, záčin, chliev, maštaľ) z roku 1921. Upravovaná bola v rokoch 1993-1994. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí vo východnej časti dvora pri dome č.138.