Lipa v obci Kojšov

Za chránený strom boli vyhlásené v roku 1996. Päť exemplárov lipy malolistej s výškou 21-25m, obvodom kmeňa 241-337cm, priemerom koruny 10-14m a vekom viac ako 200 rokov. Chránené sú z vedeckých, krajinotvorných, historických a estetických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Kojšov v areáli školy v prírode na pravom brehu potoka.