Náučný chodník „popod Skálie“ v Podskalí

Náučný chodník „popod Skálie“ v Podskalí

Východisko: Parkovisko pri Obecnom úrade v Podskalí.

Rok otvorenia: 2023

Zameranie: Prírodovedné, geologické a historické.

Typ: Samoobslužná, okružný, obojsmerný, peší, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: 1,3km/80m.

Čas prechodu: 1 hodina.

Náročnosť: Nenáročná trasa.

Počet zastávok: 7

1. Náučný chodník popod Skálie

2. Podskalský Roháč – klenot Podskalia

3. Flóra (Rastlinstvo)

4. Fauna (Živočíšstvo)

5. Chránené vtáčie územie

6. Národná prírodná rezervácia

7. Kaplnka Panenky Márie Snežnej

Popis: Chodník vedie miestami, ktorými viedla stará vozová cesta. Od svojho východiska pri parkovisku, kde je osadený panel s mapou a smerovou šípkou, pokračuje juhovýchodným smerom ku Kaplnke Panny Márie a Prameňu Hornianky. Tu je osadený infopanel o kultúrnom dome. Približne po 70m pri úvodnom infopaneli chodník odbočuje vľavo a miernym stúpaním pokračuje popri ďalších piatich infopaneloch na rázcestie pod Podskalský Roháč. Tu je možné vystúpiť doľava po Chodníku Podskalský Roháč na jeho predvrchol, alebo pokračovať klesaním doprava ku Kaplnke Panny Márie Snežnej, kde je osadený posledný infopanel. Do obce sa chodník vracia spevnenou cestou popri vysadenej aleji s ovocnými stromami.