Podmanínska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Považského podolia.

Poloha: Nachádza sa medzi Považskou Bystricou a obcou Ladce v severnej polovici Považského podolia, južne od Považskej Bystrice. Na severovýchode ho ohraničuje podcelok Bytčianska kotlina, na východe a juhovýchode Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), na juhu Strážovské vrchy (podcelky Zliechovská hornatina a Trenčianska vrchovina), na juhozápade podcelok Ilavská kotlina a na severozápade Javorníky (podcelok Nízke Javorníky).

Okresy: Ilava, Považská Bystrica, Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 270m.

Geologická stavba:

Reliéf: Na území leží mesto Považská Bystrica.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Podmanínska pahorkatina sa ďalej nedelí.

Vrchy a sedlá:

Jelenia skala (465,9m).

Skalica (463,2m).

Kamenica (437,1m).