Trenčianska vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Strážovských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v západnej časti Strážovských vrchov, približne na území od Beluše po Jastrabské sedlo pri Trenčíne. Na severe ho ohraničuje Považské podolie (podcelok Podmanínska pahorkatina), na východe podcelok Zliechovská hornatina, na juhu Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), na juhozápade Považský Inovec (podcelok Vysoký Inovec) a na západe Považské podolie (podcelky Trenčianska kotlina a Ilavská kotlina).

Okresy: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Hoľazne (901,1m).

Najnižší bod: Údolie Váhu pri Trenčíne v nadmorskej výške približne 210m.

Geologická stavba: Horská skupina Vápeč je tvorená odolnejšími vápencami a dolomitmi.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Trenčianskej vrchoviny sú: Ostrý, Holáne, Teplická vrchovina, Butkovské bradlá, Porubská brázda, Butkovská brázda.