Nitrianska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podunajskej pahorkatiny.

Poloha: Tvorí pás územia medzi riekami Váh a Nitra. Jeho severná časť sa nachádza v relatívne širokom priestore medzi pohoriami Tribeč a Považský Inovec. Na severe ho ohraničujú Strážovské vrchy (podcelky Trenčiansky vrchovina, Zliechovská hornatina a Nitrické vrchy), na severovýchode Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina, hranicou je údolie rieky Nitra), na východe Tribeč (podcelky Rázdiel, Veľký Tribeč, Jelenec a Zobor), v strede a na juhovýchode podcelok Nitrianska niva, na juhu Podunajská rovina, na juhozápade podcelok Dolnovážska niva a na západe Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy, Nízky Inovec a Vysoký Inovec).

Okresy: Bánovce nad Bebravou, Galanta, Hlohovec, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Šaľa, Topoľčany.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 120m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie má zväčša zvlnený reliéf, ktorý sa intenzívne využíva na poľnohospodársku výrobu. V južných častiach je pôda tvorená černozemami a v severnejších oblastiach hnedozemami.

Lesné porasty: Z pôvodných dubových porastov zostali len zvyšky v podobe hájov.

Vodstvo: Na východnom okraji územia tečie rieky Nitra.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Priemerná teplota sa tu pohybuje v januári medzi 1-4°C a v júli 18-20°C, priemerný ročný úhrn zrážok je 600-700mm.

Delenie: Geomorfologickými časťami Nitrianskej pahorkatiny sú: Zálužianska pahorkatina, Bojnianska pahorkatina, Bánovská pahorkatina, Drieňovské podhorie, Tribečské podhorie, Nitrianska tabuľa, Nitrianske vŕšky.