Nitrické vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Strážovských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v južnej časti pohoria. Na severe a severozápade ho ohraničuje podcelok Zliechovská hornatina, na východe Hornonitrianska kotlina (podcelky Rudnianska kotlina, Prievidzská kotlina a Oslianska kotlina) a na juhu a juhozápade Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska pahorkatina a Nitrianska niva).

Okresy: Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod: Suchý vrch (1.027,8m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Nitrických vrchov sú: Suchý, Kšinianska kotlina, Rokoš, Rokošské predhorie, Vestenická brána, Drieňov.