Nitrianska niva

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podunajskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej strednej časti a tvorí pás územia v povodí rieky Nitra a jej prítokov (Bebrava, Radošinka a Nitrica). Rozprestiera sa od Bánoviec nad Bebravou a Partizánskeho cez Topoľčany a Nitru až po severný okraj Nových Zámkov. Na severe a severovýchode ho ohraničujú Strážovské vrchy (podcelky Zliechovská hornatina a Nitrické vrchy), na východe Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina), podcelok Nitrianska pahorkatina, Tribeč (podcelky Rázdiel na severovýchode a Zobor na východe), na juhovýchode podcelky Žitavská pahorkatina, Žitavská niva a Hronská pahorkatina, na juhu Podunajská rovina a na západe podcelok Nitrianska pahorkatina.

Okresy: Bánovce nad Bebravou, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Topoľčany.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 120m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie má zväčša zvlnený reliéf vhodný pre poľnohospodársku činnosť. Tvoria ju hnedozeme.

Lesné porasty: Z pôvodných dubových porastov ostali len zvyšky v podobe hájov.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Nitrianskej nivy sú: Bebravská niva, Stredonitrianska niva, Dolnonitrianska niva.