Žitavská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podunajskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej strednej časti medzi Nitrou, Zlatými Moravcami a obcou Maňa. Tvorí územie medzi riekami Žitava a Nitra. Na severe ho ohraničuje Tribeč (podcelky Zobor, Jelenec, Veľký Tribeč a Rázdiel), na severovýchode Pohronský Inovec (podcelky Lehotská planina a Veľký Inovec), na juhovýchode podcelky Hronská pahorkatina a Žitavská niva a na západe podcelok Nitrianska niva.

Okresy: Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 130m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Žitavská pahorkatina sa ďalej nedelí.