Zobor

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Tribeča.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti. Na severovýchode ho ohraničuje podcelok Jelenec, na zvyšku Podunajská pahorkatina (na východe a na juhu podcelok Žitavská pahorkatina, na juhu podcelok Nitrianska niva a na západe a na severe podcelok Nitrianska pahorkatina).

Okresy: Nitra.

Rozloha:

Najvyšší bod: Žibrica (616,6m).

Najnižší bod: Juhozápadný okraj územia v nadmorskej výške približne 150m.

Geologická stavba:

Reliéf: Podcelok tvorí relatívne samostatnú časť pohoria, od jeho zvyšku oddelenú hlbokým údolím riečky Hunták. V tejto severnej časti je podcelok krátkym úsekom prepojený s podcelkom Jelenec.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Zobor sa ďalej nedelí.